YUCOM: Sistemsko rešenje problema nasilja je ključ

Pet žena i jedno dete ubijeni su od stupanja na snagu novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

13. Jul 2017

Reading Time: < 1 minute

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) ocenio je danas da poslednja ubistva u institucijama socijalne zaštite u Srbiji, ukazuju na ozbiljne sistemske propuste u zaštiti žrtava porodičnog nasilja i da je zbog toga neophodno uspostaviti bolju koordinaciju između centara za socijalni rad i sudova.

Navodeći da su pet žena i jedno dete ubijeni od stupanja na snagu novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, YUCOM je ocenio da najavljeno uvođenje povećanog policijskog nadzora i obezbeđenja centara za socijalni rad predstavlja korak napred ka zaštiti socijalnih radnika ali ne i jedinu meru suzbijanja porodičnog nasilja.

“Država mora preduzeti mere radi zaštite prava na život, psihički i fizički integritet žrtava nasilja tako što će uložiti sredstva u jačanje kapaciteta centara za socijalni rad kroz angažovanje većeg broja stručnih kadrova i edukaciju i usavršavanje već postojećih”, piše u saopštenju.

Komitet je naveo da poseban problem predstavljaju sudovi koji kako se navodi, i nakon procene i mišljenja centara za socijalni rad i dokazanog ili prijavljenog nasilja u porodici, ne menjaju svoj stav kojim svojim odlukama obavezuju žene žrtve nasilja da dovode decu u zakazano vreme nasilnom roditelju.

“Zato država mora uzeti kao prioritetno rešavanje ovog problema kroz osnaživanje i reorganizaciju centara za socijalni rad ali i standardizovanu sudsku praksu u ovakvim slučajevima, kako bi svi činioci u sistemu zaštite bili spremni da pruže blagovremenu, stručnu i efikasnu zaštitu žrtava nasilja”, navodi se u saopštenju.

U Centru za socijalni rad u beogradskoj opštini Rakovica u sredu je muškarac ubio ženu i dete, a pre nedelju dana, u novobeogradskom Centru za socijalni rad, ženu je ubio bivši suprug.

(Beta)

Print Friendly, PDF & Email