DŽULIJA FINI: Bez slobodnih medija građani žive u mraku

Govor ambasadorke Australije u Srbiji Džulije Fini na otvaranju konferencije "Medijske slobode i bezbednost novinara u Srbiji - šta je sledeći korak?"

15. Jun 2017

Reading Time: 3 minutes

Istraživačko, kritičko, oštro i precizno novinarstvo je temelj svakog razvijenog društva koje teži visokom životnom standardu.

Svako demokratsko društvo treba da podržava slobodne i odgovorne medije. Sloboda štampe u Australiji nije zagarantovana ustavom, ali Vrhovni sud smatra da ustav podrazumeva pravo na slobodu izražavanja i vlada podržava ovaj princip. U državi Viktorija, sloboda štampe je eksplicitno zaštićena Poveljom ljudskih prava i odgovornosti.

Napadi i nasilje nad novinarima su retki u Australiji, iako je 2015. godine zabeleženo nekoliko incidenata. Najvažnije je da je policija brzo reagovala i uhapsila napadače.

Podržali smo ovu konferenciju zbog toga što verujemo da je saradnja između policije, tužilaštva i novinara ključna za smanjenje napada na novinare i zato što želimo da novinarima moramo da pružimo bezbedno okruženje za rad.

Međutim, da bismo bili bliže svom cilju danas – a to je da zajedno promislimo koji su naredni koraci za poboljšanje bezbednosti novinara – čini mi se da često gubimo iz vida činjenicu da je novinarstvo profesija kao i svaka druga i da, kada novinari o nečemu izveštavaju, bez obzira na to da li nam se to sviđalo ili ne i da li se sa tim slagali ili ne, zaboravljamo da oni samo rade svoj posao.

Ukoliko pođemo od ove pretpostavke u svim budućim razgovorima o slobodi medija, na dobrom smo putu da ostvarimo veće međusobno razumevanje.

Drugi ključni korak jeste da se izgradi poverenje i poštovanje između policije, tužilaštva i novinara – polazeći od toga da je pružanje većeg nivoa bezbednosti novinarima isto što i pružanje većeg nivoa bezbednosti bilo kom građaninu ili građanki.

Australija nema posebne zakone koji se tiču saradnje policije, tužilaštva i medija. Novinari imaju prava na iste mere bezbednosti kao i svi drugi građani. Kada se prijavi krivično delo nad novinarima ili predstavnicima medija, ono se istražuje i procesuira isključivo na osnovu činjenica. Status žrtve kao pripadnika medija nije značajan za istragu.
Od kada boravim u Srbiju uviđam da se novinarstvo kao profesija nažalost ne poštuje u onoj meri u kojoj bi trebalo. Slučajevi nasilja nad novinarima su brojni i mnogi od njih ostaju nerešeni.

Ambasada Australije je nedavno primila pismo koje je potpisalo više novinarskih udruženja, a u kojem nas mole da apelujemo na vladu da poštuje međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih prava i slobode izražavanja.

Pretpostavljam da su mnoge ambasade takođe primile ovo pismo. U pismu se spominju napadi na novinare tokom predsedničke inauguracije 31. maja i navodi se da, citiram, “policija nije učinila ništa da spreči grupu huligana…”
Bez zauzimanja bilo čije strane, samo želim da istaknem da je glavna poruka pisma, osim činjenice da nasilje postoji, i ta da komunikacija između policije i novinara nije dovoljno dobra.

Za mene kao Australijanku, svaki napad na novinare je napad na slobodu izražavanja. Mediji su glasnogovornici naših nada, interesovanja i pitanja. Zato ne smemo nikada da ih ućutkujemo već da ih ohrabrujemo da odgovorno obavljaju svoj posao.

Takođe bih dodala da nijedno demokratsko društvo ne sme tretirati nezavisne novinare kao neprijatelje već kao važan glas naroda i jedan od stubova razvoja i slobode.

Istraživačko, kritičko, oštro i precizno novinarstvo je temelj svakog razvijenog društva koje teži visokom životnom standardu. Oduzeti građanima takvo novinarstvo značilo bi ostaviti ih u mraku, što je upravo suprotno od onoga za šta demokratske nacije treba da se bore.

Kvalitetni mediji i novinarstvo samo mogu da doprinesu izgradnji naših društava i razvoju demokratija. Ukoliko smo dobro informisani, sa jakim argumentima, moći ćemo da se snažno zalažemo za svoje ideje.

Koristim ovu priliku da pozdravim otpisivanje Sporazuma o saradnji policije, tužilaštva i novinara u decembru 2016. godine i da podržim brz napredak saradnje.

Uloga institucija i njihova bliska saradnja su od presudnog značaja za demokratiju, bilo da govorimo o Australiji ili Srbiji. Potrebno je vreme da se izgradi poverenje i stekne oslonac, ali se nadam da će ova konferencija doprineti stvaranju prostora za međusobno razumevanje i poštovanje.

Želim vam uspešnu konferenciju!

(Govor ambasadorke Australije u Srbiji Džulije Fini na otvaranju konferencije „Medijske slobode i bezbednost novinara u Srbiji – šta je sledeći korak?“, održane u Beograd 14. juna 2017. godine u organizaciji Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Ambasade Australije i Misije OEBS-a u Srbiji)

Print Friendly, PDF & Email