NUNS podneo krivičnu prijavu protiv članova Saveta REM-a

"Članovi Saveta REM-a su u uračunljivom stanju očigledno nesavesno postupali u vršenju službe, iako su bili svesni da usled toga može nastupiti teška povreda osnovnih ljudskih prava."

24. May 2017

Reading Time: 2 minutes

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) podnelo je danas Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) zato što to regulatorno telo nije nadziralo rad elektronskih medija tokom kampanje za predsedničke izbore u Srbiji.

U saopštenju NUNS je naveo da je podneo krivičnu prijavu protiv zamenika predsednika Saveta REM-a Gorana Petrovića i članova Saveta REM-a Miloša Rajkovića, Slobodana Veljkovića, Božidara Nikolića, Olivere Zekić, Aleksandre Janković, Gorana Pekovića, Đorđa Vozarevića i Radoja Kujovića zbog sumnje da su počinili krivično delo “nesavestan rad u službi”.

NUNS je u prijavi naveo da postoji osnovana sumnja da su članovi Saveta REM-a “u uračunljivom stanju očigledno nesavesno postupali u vršenju službe, iako su bili svesni da usled toga može nastupiti teška povreda osnovnih ljudskih prava” zagarantovanih Ustavom, zakopnima i pravilnicima.

U prijavi se navodi da su postupanjem članova Saveta REM-a teško povređena prava svih građana Srbije, kandidata koji su učestvovali u izboru za predsednika Srbije, a da je naročito teško povređeno pravo i interes javnosti da bude blagovremeno, istinito i potpuno informisana o svim pitanjima od javnog značaja, jer sve informacije koje utiču na izbor predsednika Srbije predstavljaju pitanja od javnog značaja.

NUNS je ukazao da su građani i aktivni učesnici izbornog procesa od 16. marta do 5. aprila 2017, “uvidevši da Savet REM-a grubo zanemaruju svoje dužnosti i nesavesno postupa u vršenju svoje službe” tom telu podneli 35 prijava, od kojih se “najveći broj odnosio na situaciju da su pružaoci medijskih usluga davali prednost kandidatu Aleksandru Vučiću, a da su drugi kandidati bili diskriminisani ili, čak, omalovažavani”.

Dodaje se da je Savet REM-a “održao samo nekoliko ‘telefonskih sednica’, ali ne da bi hitno odlučio o prijavama građana zbog nesavesnog rada i pružanja medijskih usluga već da bi odlučivao o mogućnosti ili nemogućnosti emitovanja spotova određenih kandidata”.

NUNS je ocenio da je nesavesno postupanje u vršenju službe “više nego očigledno”, jer Savet REM-a nije razmatrao nijednu prijavu, nije doneo niti jednu odluku i nije izrekao niti jednu meru za vreme trajanja predizborne kampanje za izbora za predsednika Srbije, kao ni neposredno posle održavanja izbora.

(Beta)

Print Friendly, PDF & Email