Novinarska i medijska udruženja: Godinu dana bezakonja i ponižavanja novinara i novinarstva na RTV-u

Ovom kućom upravljaju partijski kadrovi više nego skromnih stručnih kapaciteta.

20. May 2017

Reading Time: 2 minutes

Godinu dana posle “blickriga”, odnosno ekspresne postizborne političke čistke nepodobnih urednika i novinara na Javnom servisu Vojvodine, novinarska i medijska udruženja konstatuju da se stanje u ovoj medijskoj kući neprestano pogoršava, da u njoj vladaju bezakonje i voluntarizam i da se ponižavaju i novinari i novinarstvo, pa i zdrav razum.

Ovom kućom upravljaju partijski kadrovi više nego skromnih stručnih kapaciteta, koji i ne kriju da ne prave razliku između jednopartijskog državnog javnog informativnog preduzeća i javnog medijskog servisa, i od kojih su neki dugo već u v.d. stanju. Naime, još uvek, bez ikakvog obrazloženja – protivno zakonitosti postupka i ugrožavajući prava građana – nisu okončani konkursi za programskog direktora i glavnog i odgovornog urednika koji su raspisani pre godinu dana, i pored činjenice da su se na njega javile osobe koje ispunjavaju uslove za te pozicije.

Podsećamo da je “blickrigu” prethodila protivzakonita smena dotadašnjeg programskog direktora RTV-a Slobodana Arežine i da se pred novosadskim sudom vodi spor po njegovoj tužbi protiv ovog javnog servisa.

U međuvremenu, rukovodstvo RTV-a je nastavilo da otpušta, ponižava i marginalizuje najbolje novinare – one koji su doprineli da ova medijska kuća doživi snažan profesionalni uspon, u periodu od 2011. do maja 2016. godine – a na njihova mesta dovodi nestručne naprednjačke kadrove. Logična posledica toga je drastičan pad kvaliteta programa i njegove gledanosti, kao i – dramatičnog gubitka poverenja građana.

Menadžment ove kuće ozbiljno ugrožava i radna prava zaposlenih, između ostalog i odbijajući da im produžava ugovore, i zapošljavajući ih “na lizing” preko raznoraznih agencija.

Novinarska i medijska udruženja smatraju da je, pored osione vlasti, za stanje na RTV-u najodgovorniji Savet REM-a koji je u Upravni odbor Javnog servisa Vojvodine izabrao ljude čiji se jedini “kvalitet” ogleda u političkom poslušništvu, a ne treba zaboraviti da se neki od njih nalaze i u veoma ozbiljnom sukobu interesa. Događaji na RTV-u jedan su od argumenata u nizu koji svedoče da je neophodno da celokupan Savet REM-a podnese ostavke, odnosno da je pod hitno potrebno napraviti diskontinuitet u radu ove osramoćene institucije.

Jedino dobro što je proizašlo iz političkih smena na RTV-u jeste javni protest novinara i građana, odnosno njihova međusobna solidarnost i borba za medijske slobode, koja je oličena u Pokretu Podrži RTV. Novinarska i medijska udruženja pružaju punu podršku delovanju ovog Pokreta i njegovim potpuno legitimnim zahtevima.

Beograd-Novi Sad-Niš-Kragujevac, 20. maj 2017.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)
Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres
Asocijacija onlajn medija (AOM)

Print Friendly, PDF & Email