NDNV: Kampanja Spasimo Autonomiju – izveštaj o primljenim donacijama i troškovima

Kao što smo i obećali, dostavljamo vam pregled vaših uplata, kao i pregled troškova koji su pokriveni zahvaljujući vašim donacijama.

31. May 2017

Reading Time: 2 minutes

Nezavisno društvo novinara Vojvodine, još jednom, od srca zahvaljuje čitaocima i prijateljima, koji su nam pomogli da platimo kaznu i druge troškove sudskog procesa koji je nedvosmisleno imao za cilj da ugrozi opstanak našeg portala Autonomija.

Kao što smo i obećali, dostavljamo vam pregled vaših uplata, kao i pregled troškova koji su pokriveni zahvaljujući vašim donacijama. Uplate, zaključno sa jučerašnjim danom, bile su dovoljne da pokriju celokupnu kaznu, zatezne kamate i druge troškove procesa.

S obzirom na činjenicu da imamo informacije da će neke doznake, pre svega one od naših čitalaca i prijatelja iz inostranstva, da pristignu, te da će oni biti svojevrsni višak – naša je ideja da one budu početni ulog za osnivanje fonda solidarnosti, koji će služiti upravo za finansijsku podršku novinarima i medijima koji se nađu na udaru represivnog režima.

Računajući sve donacije u dinarskoj vrednosti, NDNV je od čitalaca tokom pet radnih dana (od srede 24. do utorka 30. maja) ukupno prihodovao 404.343,44 dinara. U domaćoj valuti donirano nam je ukupno 274.730,00 dinara, a, prema našoj evidenciji, bilo je ukupno 100 pojedinačnih uplata, koje su u proseku iznosili 2.474,30 dinara. Na devizni račun uplaćeno nam je 300 evra u dve pojedinačne uplate, a putem PayPala pristiglo je ukupno 756 evra u 38 pojedinačnih doznaka. Srednji kurs Narodne banke Srbije na dan uplate kazne iznosio je 122,74 RSD, što znači da je, ukupno uplaćenih, 1.056 evra vredelo 129.613,44 dinara.

Tokom jučerašnjeg dana na račun tužioca, a na osnovu presude gz3 64/17, uplaćeno je 368.700 dinara, što je iznos koji sadrži kaznu, uvećanu za zateznu kamatu, i druge, advokatske troškove tužioca. Taksa za uplate putem PayPala iznosila je 5.339,19 dinara, a troškovi naših zastupnika iznosili su 30.000 dinara. Dakle, ukupno smo platili 404.039,19 dinara.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine će iskoristiti sve pravne lekove, i uvereni smo da će ova sramna presuda da padne, makar pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Ti procesi međutim traju ponekad i godinama, a ukoliko ostvarimo pravo na povraćaj novca, on će takođe biti uložen u spomenuti fond solidarnosti.

Jer, represije nad medijskim slobodama ovde izgleda neće nedostajati.

A ova kampanja je, zahvaljujući vama, dragi čitaoci i prijatelji, bio izuzetan čas solidarnosti, koja je svima nama toliko nedostajala.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Novi Sad, 31. maj 2017.

Print Friendly, PDF & Email