NUNS: Vlast u Valjevu ugrožava slobodu javnog informisanja

NUNS podseća gradonačelnika Valjeva da je funkcionisanje lokalnih vlasti uređeno zakonom, a ne njegovom ličnom voljom.

27. Apr 2017

Reading Time: 2 minutes

Nezavisno udruženje novinara Srbije poziva Gradsko veće Valjeva da prekine sa praksom zatvorenih sednica i ugrožavanja slobode javnog informisanja, te da svoj rad učini javnim i dostupnim svim novinarima i medija, bez diskriminacije. Javnost rada organa i pojedinaca na javnim funkcijama je njihova zakonska obaveza koja ne sme da zavisi od bilo čije političke volje.

Gradsko veće Valjeva nedavno je saopštilo da će svoje sednice održavati “bez direktnog prisustva medija, uz blagovremeno informisanje o tačkama dnevnog reda, kao i o ishodu odluka Gradskog veća”, te da će nakon svake sednice medijima dostavljati saopštenja “koja će javnosti omogućiti detaljan uvid u odluke koje su donete”. Takođe, odlučeno je “da će se članovi Gradskog veća direktno obraćati na konferencijama za novinare, na kojima će javnosti još detaljnije obrazlagati određene odluke, koje su bitne za funkcionisanje grada”, te da će “na ovaj način građani Valjeva i mediji biti bolje obavešteni o odlukama Gradskog veća“.

Gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović, poznat po diskriminatornom i uvredljivom ponašanju prema novinarima i medijima, juče je izjavio da će samo neke sednice biti zatvorene za javnost. “U svrhu efikasnijeg i boljeg rada Gradskog veća mi smo, za sada, rekli da nema potrebe da svim sednicama Gradskog veća prisustvuju novinari i da budu otvorene za javnost”, rekao je Gvozdenović za TV Marš. Na pitanje kojim sednicama Gradskog veća će novinarima biti dozvoljeno prisustvo, Gvozdenović je odgovario da će “biti i otvorenih sednica za javnost, ali onda kada mi to procenimo, a to će zavisiti od teme o kojoj raspravljamo”.

NUNS podseća gradonačelnika Valjeva da je funkcionisanje lokalnih vlasti uređeno zakonom, a ne njegovom ličnom voljom.

Zakonom o javnom informisanju i medijima propisano je da se ne sme ugrožavati sloboda informisanja.

Zakon o lokalnoj samoupravi (član 71) propisuje da su “organi i službe jedinice lokalne samouprave dužni da obaveštavaju javnost o svom radu preko sredstava javnog informisanja”.

Sekretarijat NUNS-a

U Beogradu 27.04.2017.

Print Friendly, PDF & Email