Informisanje na jezicima nacionalnih manjina u kontekstu EU integracija – poglavlje 23

Pored predstavnika državnih institucija, nacionalnih saveta nacionalnih manjina i medija, na skup su pozvani i predstavnici međunarodnih organizacija, republičkog i pokrajinskog ombudsmana, nezavisnih regulatornih tela, Nacionalnog konventa za EU i nezavisnih eksperata.

23. Feb 2017

Reading Time: 2 minutes

Nezavisno društvo novinara Vojvodine vas, u ime Vojvođanske inicijative za EU, poziva da učestvujete na konsultativnom sastanku o važnim i aktuelnim pitanjima – manjinskom informisanju u kontekstu evropskih integracija, sa akcentom na Pregovaračko poglavlje 23.

vojvodjanska_inicijativa_za_euVojvođanska inicijativa za EU je koalicija civilnih organizacija sa područja AP Vojvodine koja, u saradnji sa ekspertima, institucijama i zainteresovanim organizacijama i pojedincima – nadgleda i aktivno učestvuje u pregovaračkom procesu Srbije sa EU, uvažavajući specifične potrebe i interese pokrajine i njenih građana.

Položaj manjina, kao i manjinsko informisanje, uglavnom je vezano za akcione planove proistekle iz Pregovaračkog poglavlja 23, i to ne samo kao manjinsko nego i kao pitanje medijskih sloboda koje se u ovom Poglavlju temeljito tretiraju. Takođe, mediji i medijske slobode se na različite načine tretiraju i u drugim poglavljima, posebno Pregovaračkom poglavlju 10, koji je posvećen informacionom društvu i medijima.

Cilj naših konsultacija je da napravimo presek dosadašnjeg pregovaračkog procesa, upoznamo se sa skrining izveštajima, dosadašnjom realizacijom akcionih planova vezanim za Poglavlje 23 i otvorimo diskusiju o ovom procesu. Cilj nam je takođe da se što veći broj organizacija i institucija, medija i javnih ličnosti aktivno uključi u ovaj proces, kako bismo obezbedili njegovu transparentnost i efikasnost.

Konsultativni sastanak će biti održan u prostorijama Medija centra Vojvodine, Zmaj Jovina 3/1, 28. februara (utorak) sa početkom u 13 časova.

Pored predstavnika državnih institucija, nacionalnih saveta nacionalnih manjina i medija, na skup su pozvani i predstavnici međunarodnih organizacija, republičkog i pokrajinskog ombudsmana, nezavisnih regulatornih tela, Nacionalnog konventa za EU i nezavisnih eksperata.

Print Friendly, PDF & Email