Smernice za primenu Kodeksa novinara u onlajn okruženju

Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju, čiji je cilj da razjasne nedoumice samih novinara i obezbede pravilnu primenu profesionalnih standarda u onlajn medijima, predstavljene su danas u Beogradu.

30. Nov 2016

Reading Time: 2 minutes

Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju, čiji je cilj da razjasne nedoumice samih novinara i obezbede pravilnu primenu profesionalnih standarda u onlajn medijima, predstavljene su danas u Beogradu.

Prema rečima predsednika Radne grupe koja se bavila izradom tog dokumenta Đorđa Krivokapića, smernice sadrže preporuke za snalaženje novinara u određenim okolnostima i omogućavaju jasnije razlikovanje urednički oblikovanih medijskih sadržaja od onih koje stvaraju korisnici, poput komentara, ili propagandnih sadržaja.

“Smernice imaju veliki značaj za medije i novinare ali i za Komisiju za žalbe Saveta za štampu kao i za same građane”, rekao je Krivokapić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Prema njegovim rečima, smernice se odnose na tradicionalne štampane medije sa onlajn izdanjima, ali su primenljive i na druge forme izražavanja na internetu, gde se na različitim platformama plasiraju urednički oblikovani medijski sadržaji.

Član Radne grupe Miloš Stojković kazao je da smernice prate logiku i strukturu Kodeksa novinara Srbije kao i da pojašnjavaju najvažnija pravila koja bi onlajn mediji trebali da poštuju.

“Poenta priče je da Savet za štampu, kao regulatorno telo, reši probleme uočene u praksi. Kodeks se bavi većinom tih pitanja ali se pokazalo da pravila treba dodatno razraditi”, rekao je Stojković.

On je kazao i da je većina preporuka usmerena na male onlajn portale.

“Negde smo rekli medijima da moraju nešto da poštuju a negde smo dali preporuke za ponašanje. Trudili smo se da ne namećemo medijima ono što ne treba da im namećemo ali smo ih i pozvali da sopstvenim pravilima doprinesu samoregulaciji”, kazao je Stojković.

Smernicama je inače preporučeno onlajn medijima i izdanjima, nezavisno od vrste moderacije koju koriste, da izrade pravila objavljivanja korisnički stvorenog sadržaja, odnosno komentara, u kojima će jasno navesti koje vrste sadržaja ne dozvoljavaju na svojim kanalima komunikacije.

Onlajn medijima i izdanjima preporučeno je i da u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima, razviju sistem obaveštavanja korisnika o tome zašto određeni korisnički sadržaj nije objavljen (prethodna moderacija), odnosno zašto je određeni korisnički sadržaj uklonjen (naknadna moderacija).

Beta

Print Friendly, PDF & Email