Novinske agencije: Hitno primeniti zakon o Tanjugu

Beta i FoNet u zajedničkom saopštenju, povodom učestalih medijskih navoda o okolnostima u kojima trenutno radi agencija Tanjug, pozivaju vlasti da u najkraćem roku dosledno i u celini bude sprovedena odluka Vlade o prestanku rada Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug.

17. Nov 2016

Reading Time: 2 minutes
tanjug_zgrada

Foto: capitalsummit.org

Novinske agencije Beta i FoNet danas ponovo ističu da je njihov osnovni zahtev da država, makar i sa zakašnjenjem od godinu dana, primeni zakon i odluku, koje je sama donela, i time stvori uslove za fer i ravnopravnu utakmicu na medijskom tržištu.

Beta i FoNet u zajedničkom saopštenju, povodom učestalih medijskih navoda o okolnostima u kojima trenutno radi agencija Tanjug, pozivaju vlasti da u najkraćem roku dosledno i u celini bude sprovedena odluka Vlade o prestanku rada Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug.

Agencija za privatizaciju proglasila je privatizaciju Tanjuga neuspešnom, pošto u dva navrata nije bilo zainteresovanih za kupovinu državne agencije.

Zbog toga je, u skladu sa Zakonom o informisanju i medijima, 31.10. 2015.godine automatski prestao da važi i Zakon o Tanjugu, da bi Vlada Srbije 3.11.2015. godine donela Odluku o pravnim posledicama prestanka rada Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, koja je dva dana kasnije i zvanično stupila na snagu.

U međuvremenu su ispunjeni svi uslovi i obaveze iz Odluke Vlade Srbije, izuzev brisanja Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug iz registra privrednih društava koji void Agencija za privredne registre, pa Tanjug sve vreme i dalje nesmetano radi, bez zakonskog osnova, koristeći nedozvoljenu državnu pomoć.

I Direkcija za imovinu Republike Srbije je popisala nepokretnu i pokretnu imovinu Tanjuga, ali je nije preuzela u iščekivanju da Tanjug bude izbrisan iz APR.

Novinske agencije FoNet i Beta smatraju ovu situaciju nezakonitom i poslovno neodrživom, jer drastično remeti odnose na tržištu novinskih agencija i direktno ugoržava opstanak dve privatne novinske agencije, koje duže od 20 godina rade i posluju u najboljem javnom interesu, zapošljavajući, po raznim osnovama, više od 170 ljudi.

Uprkos formalnoj zakonskoj zabrani direktnog budžetskog finansiranja medija, Tanjug i dalje, prema našim saznanjima, dobija novac iz javnih prihoda, što predstavlja nedozvoljenu državnu pomoć.

Postavlja se i pitanje pravnog osnova po kojem Tanjug, kao javno preduzeće koje je zvanično prestalo da radi, na medijskom tržištu ulazi u ugovorne aranžmane, fakturiše i naplaćuje svoje usluge i angažuje zaposlene.

Novinske agencije FoNet i Beta ocenjuju da u ovakvim neodrživim okolnostima nema i ne može biti fer i ravnopravne tržišne utakmice, jer je Tanjug i dalje u privilegovanom položaju, dok su dve privatne novinske agencije izložene nelojalnoj konkurenciji i velikoj produkcijskoj i poslovnoj šteti.

Uverene da interes Vlade Srbije nije da bude akter na medijskom tržištu, novinske agencije Beta i FoNet, snažno podržavajući medijske reforme, očekuju da ova situacija hitno bude rešena na zakonit način, navodi se na kraju saopštenja.

(FoNet)

Print Friendly, PDF & Email