Monitoring: Posle smena na RTV-u, Vlada Srbije znatno zastupljenija u dnevnicima

Višestruko narušen kvalitet informativnog programa.

03. Nov 2016

Reading Time: 2 minutes

rtv_logoKvalitet centralnih informativnih emisija na Radio-televiziji Vojvodine (RTV) višestruko je narušen, a Vlada Srbije dvostruko je zastupljenija u njima nego pre smena, pokazala je uporedna analiza programa Novosadske novinarske škole, koja je sprovedena pre uredničkih smena i posle njih.

Dominatni su događaji koje organizuje vlast i njhova zastupljenost u informativnim emisijama porasla je sa 16 na 33 posto, što je čak trećinu ukupnog sadržaja jedne emisije, pokazali su rezultati monitoringa koji je trajao od januara do kraja juna ove godine, a koji se mogu pronaći na sajtu Novosadske novinarske škole.

Najveće promene zabeležene su u centralnim informativnim emisijama, Dnevniku i Vojvođanskom dnevniku, u kojima je povećana zastupljenost pseudodogađaja i osnovnih informativnih žanrova – vesti, izveštaja i saopštenja – a smanjen je prostor za analitičko i istraživačko novinarstvo.

U Dnevniku je zastupljenost izveštaja i agencijskih vesti porasla sa 30 na 49 odsto, dok je broj tematskih paketa prepolovljen u odnosu na period pre uredničkih smena. Dnevnici su postali čitački, sa mnogo saopštenja, bez mnogo tonskih izjava, a povećano je izveštavanje o aktivnostima Vlade Srbije i političkih partija, pokazali su rezultati istraživanja.

Monitoringom je ustanovljeno i to da je, u odnosu na period pre smena, sada na RTV-u znatno povećana zastupljenost izvršne vlasti, državne administracije i predstavnika pokrajinske vlasti, dok je s druge strane smanjen udeo nezavisnih institucija, policije i vojske, stranaka, pripadnika zakonodavne vlasti, ekonomskih subjekata i udruženja građana.

Izveštaj Novosadske novinarske škole pokazao je i da su akteri koji podržavaju smene na RTV-u, u poređenju sa akterima koji se smenama protive, u nekoliko navrata dobijali daleko povoljnije uslove za ispoljavanje svojih stavova.

Kako se navodi, reč je o do sada najobimnijem monitoringu programa javnih servisa u Srbiji, u okviru kojeg je praćeno dve hiljade časova informativnog, dokumentarnog, kulturnog, obrazovnog, dečijeg i sportskog programa Radio-televizije Vojvodine i Radio-televizije Srbije.

(Autonomija)

Print Friendly, PDF & Email