Janković (OEBS): Neprestano monitorovati projektno sufinansiranje medijskih sadržaja

Šefica Medijskog odeljenja Misije OEBS-a u Srbiji Gordana Janković izjavila je danas u Novom Sadu da su u medijskoj sferi neophodne eventualne korekcije zakonskih i podzakonskih rešenja, te da je potrebno monitorovati celokupan proces konkursnog sufinansiranja.

22. Nov 2016

Reading Time: 2 minutes

IMG_1818Šefica Medijskog odeljenja Misije OEBS-a u Srbiji Gordana Janković izjavila je danas u Novom Sadu da su u medijskoj sferi neophodne eventualne korekcije zakonskih i podzakonskih rešenja, te da je potrebno monitorovati celokupan proces konkursnog sufinansiranja.

“Takođe, neophodna je i edukacija medija i novinara kako da zaštite svoja prava u ovom procesu, kao i upravnih sudova i organa uprave u sprovođenju zakona”, kazala je Gordana Janković na predstavljanju Vodiča za pokretanje upravnih sporova, koji je izradilo Nezavisno udruženje novinara Srbije.

Vodič je namenjen medijima koji su oštećeni u procesu konkursnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa, što je jedini pravni mehanizam zaštite prava medija u slučaju kršenja zakonskih i podzakonskih akata od strane republike, pokrajine i lokalne samouprave prilikom dodele sredstava za medijske konkurse.

Jedan od autora vodiča, advokat Srđan Gligo rekao je da Zakon o javnom informisanju i medijima nije predvideo žalbu organima uprave i da je za medije pokretanje upravnog spora jedini način da ostvare svoja prava.

“Rezultat upravnog spora može da bude, osim odbijanja tužbe, i vraćanje celog postupka na početak, odnosno poništenje celog postupka, ili pak nalog za sprovođenje rešenja stručne komisije ukoliko ga je organ uprave ignorisao”, rekao je Gligo.

On je dodao da je do sada, prema istraživanjima, u svakoj fazi projektnog sufinansiranja bilo protivzakonitosti, a da je za sve njih nadležan Upravni sud.

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović je rekao da su organi uprave, a pre svega lokalne samouprave, u dosadašnjem procesu pokazale “neviđenu kreativnost u kršenju i mimoilaženju zakona”.

“Da bi upravni sporovi bili efikasan pravni lek, potrebno je prethodno promeniti medijske zakone i podzakonska akta”, ocenio je Sejdinović.

(Beta)

Print Friendly, PDF & Email