Arežina protiv RTV: Rasprava o nadležnosti, pad gledanosti niko ne pominje

U dokumentaciji koju RTV mora sudu da dostavi, kako advokatica Slobodana Arežine očekuje, naći će se odgovori na pojedina pitanja koja se u delu javnosti postavljaju još od majskih promena u rukovodstvu ove kuće.

13. Oct 2016

Reading Time: 3 minutes

slobodan-arezinaAdvokatica bivšeg direktora programa RTV Slobodana Arežine na pripremnom ročištu protiv pokrajinskog javnog servisa zbog, kako se u tužbi kaže, nezakonitog smenjivanja, istakla da donošenje Plana za proizvodnju i emitovanje programa nije bilo u njegovoj nadležnosti. Advokat RTV tvrdi suprotno.

Povodom tužbe koju je smenjeni direktor programa Radio-televizije Vojvodine Slobodan Arežina podneo protiv svoje bivše kuće zbog, kako on tvrdi, nezakonitog smenjivanja, na jučerašnjem pripremnom ročištu sudija Osnovnog suda u Novom Sadu Gordana Glavaški prihvatila je predlog njegove advokatice Jelene Stanić da RTV u narednih osam dana sudu dostavi akt pod nazivom Plan proizvodnje i emitovanja programa iz ranijih godina.

Na taj način bi trebalo da se utvrdi da li u pokrajinskom medijskom servisu postoji odavno ustaljena praksa usvajanja pomenutog dokumenta, kao i to ko je za njegovu izradu i usvajanje zaista nadležan.

Arežina: Generalni direktor donosi programski plan

U dokumentaciji koju RTV mora sudu da dostavi, kako advokatica Slobodana Arežine očekuje, naći će se odgovori na pojedina pitanja koja se u delu javnosti postavljaju još od majskih promena u rukovodstvu ove kuće.

Među tim pitanjima je i ono o utemeljenosti razloga za smenu Arežine, koga je Upravni odbor RTV razrešio dužnosti 4. maja ove godine.

Uz pad gledanosti programa RTV, Upravni odbor je Arežini na dušu stavio nemarnost u pogledu obaveze donošenja pomenutog Plana proizvodnje i emitovanja programa – obaveze za koju smenjeni direktor programa RTV uporno tvrdi da nije bila u njegovoj nadležnosti.

Sudija Glavaški je takođe prihvatila predlog advokatice Stanić da se sudu dostavi izvod iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova na RTV, u pogledu nadležnosti poslova generalnog direktora RTV.

Arežina se u tužbi poziva na član 45 Statuta RTV, u kojem stoji da je u nadležnosti generalnog direktora donošenje „akta o planiranju, proizvodnji, emitovanju i arhiviranju programa“, što će reći da je za to bio nadležan Srđan Mihajlović, koji je u vreme Arežine bio direktor ovog javnog servise (u maju podneo ostavku).

Osim što je ostao pri stavu da je celokupna tužba Slobodana Arežine neosnovana, advokat RTV Siniša Novković predočio je sudu Pravilnik iz 2002. godine o planiranju, proizvodnji, emitovanju i arhiviranju programa televizije, u kojem, između ostalog, stoji da je u opisu posla direktora programa da „koordinira radom svih medija u sastavu RTV i, između ostalog, u planiranju svih programskih sadržaja“.

„Iz ovoga proizlazi da je u opisu poslova direktora programa RTV i donošenje Plana proizvodnje i emitovanja programa“, kazao je advokat Novković naglasivši da je ovaj pravilnik prepoznat i u Statutu RTV iz 2006. godine.

Ostalo je nepoznato zašto se Novković pozvao na nevažeći Statut, budući da se u RTV upravljaju prema Statutu iz januara 2015. godine, te na pravilnik koji se odnosi samo na program televizije.

Slobodan Arežina je nekoliko dana nakon smene prešao na funkciju menadžera razvojnih projekata u kabinetu generalnog direktora. Potpisivanje ugovora o novom nameštenju Arežina u svojoj tužbi osporava, budući da se taj premeštaj temelji na, po njemu, spornoj odluci o njegovom smenjivanju.

Bivši direktor programa RTV u tužbi navodi i da je za navodne razloge razrešenja saznao tek kada je u medijima objavljeno zvanično saopštenje za javnost Upravnog odbora, gde se kao razlozi razrešenja navodi niska gledanost programa RTV i to što Arežina nije doneo Plan proizvodnje i emitovanja.

Iako takvo obrazloženje stoji u zvaničnoj odluci Upravnog odbora o smenjivanju, obe strane su se na jučerašnjem ročištu bavile isključivo drugim razlogom za smenu direktora programa Slobodana Arežine: njegovim (navodnim) nedonošenjem Plana proizvodnje i emitovanja programa. O padu gledanosti, dakle, nije bilo ni reči.

Arežina je juče ostao pri tvrdnji iz svoje tužbe da je sve svoje obaveze kao direktor programa u planiranju za 2016. izvršio na vreme i da su Upravni odbor i Programski savet RTV Programski koncept i Programsku shemu, koje je izradio, dobili na vreme i da su oba dokumenta usvojena uz pohvale.

Među svedocima bivši i sadašnji čelnici RTV

S druge strane, advokat RTV ostao je pri stavu izrečenom u odgovoru na tužbu da je Upravni odbor s pravom doneo odluku o razrešenju, budući da direktor programa RTV „nije vršio svoje radne zadatke i poslove predviđene Ugovorom o radu i Pravilnikom o sistematizaciji“.

Advokatica Slobodana Arežine predložila je sudu da u daljem postupku, uz samog Arežinu, svoje svedočenje o (ne)donošenju pomenutog akta iznesu Srđan Mihajlović, bivši generalni direktor RTV, Vanja Barišić Joković, bivša predsednica UO RTV, te Dijana Subotički Miletić, bivša predsednica Programskog saveta RTV.

I pored protivljenja advokatice Stanić, sud je prihvatio kao kompetentne svedoke koje je predložio advokat RTV – direktora Tehnike i Tehnologije RTV Jovana Bačića i direktoricu Produkcije RTV Vanju Kranjec.

Prema rečima advokata Novkovića, njihovo svedočenje pomoći će da se razumeju razmere problema s kojima su se ti sektori RTV suočili zbog toga što bivši direktor programa nije na vreme doneo Plan proizvodnje i emitovanja programa.

Sudija Glavaški je sledeće ročište zakazala za 13. decembar, kada bi svoj iskaz trebalo da iznese Slobodan Arežina. Nakon tog iskaza sudija Glavaški, kako je poručila na jučerašnjem ročištu, proceniće svrsishodnost svedočenja ostalih predloženih svedoka.

(Cenzolovka)

Print Friendly, PDF & Email