NUNS veoma zabrinut zbog sudske tolerancije pretnji novinarima

Nezavisno udruženje novinara Srbije izražava veliku zabrinutost povodom presude Vrhovnog kasacionog suda kojom je lice pravosnažno osuđeno za krivično delo ugrožavanja sigurnosti novinara - oslobođeno krivice.

13. Sep 2016

Reading Time: < 1 minute

Nezavisno udruženje novinara Srbije izražava veliku zabrinutost povodom presude Vrhovnog kasacionog suda kojom je lice pravosnažno osuđeno za krivično delo ugrožavanja sigurnosti novinara – oslobođeno krivice.

Najviši sud je preinačio pravosnažnu presudu Osnovnog suda i Višeg suda u Nišu kojom je Milutinu Iliću, zajedno sa još dvojicom osuđenih, izrečena uslovna kazna zatvora od šest meseci, zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti, propisanog Krivičnim zakonikom, u članu 138.

U obrazloženju presude Vrhovnog kasacionog suda navodi se da „iz činjeničnog opisa radnje okrivljenog Milutina Ilića date u izreci prvostepene presude ne proizlazi da je okrivljeni oštećenom uputio ozbiljnu i konkretnu pretnju da će napasti na život i telo odnosno ozbiljno mu nauditi“.

Niški sudovi, u prvostepenoj a zatim i potvrđenoj, pravosnažnoj presudi, presudili su da je Ilić počinio delo ugrožavanja sigurnosti time što je novinaru i glavnom i odgovornom uredniku portala Južne vesti Predragu Blagojeviću u telefonskom razgovoru uputio reči pretnje: „da ste takvu stvar objavili u Americi, da li biste živi dočekali jutro?“.

NUNS po ko zna koji put ukazuje da učestala sudska tolerancija ozbiljnih pretnji upućenih novinarima ohrabruje nasilje prema medijskim radnicima. Prema evidenciji NUNS-a, u 2014. u Srbiji je bilo 11 verbalnih napada i pretnji novinarima dok je u prošloj godini taj broj utrostručen.

Neobjašnjiva je tužilačka i sudska tolerancija koja, na primer, preteće poruke „dao bih ti ja metak u čelo“ ili „treba vas zapaliti“ ne smatra krivičnim delom ugrožavanja sigurnosti već slobodom izražavanja.

Ovim povodom NUNS ponavlja inicijativu da se organizuje ozbiljna stručna rasprava u kojoj bi sudije, tužioci, advokati i drugi pravni eksperti raspravili pitanje pravne kvalifikacije pretnje koja postaje dominantni metod pritiska na slobodu informisanja i izražavanja u Srbiji.

Sekretarijat NUNS-a
U Beogradu 13.09.2016.

Print Friendly, PDF & Email