NUNS: Odmah prekinuti nezakonito emitovanje digitalnih TV kanala

NUNS podržava zajednički zahtev javnog servisa RTS i komercijalnih televizija B92, Hepi i Prva da Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze i Telekom odmah prekinu nezakonito emitovanje programa u digitalnom servisu

20. Sep 2016

Reading Time: < 1 minute

Nezavisno udruženje novinara Srbije podržava zajednički zahtev javnog servisa RTS i komercijalnih televizija B92, Hepi i Prva da Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze i Telekom odmah prekinu nezakonito emitovanje programa u digitalnom servisu.

NUNS poziva Regulatorno telo za elektronske medije – REM da hitno reaguje i zaustavi nezakonito emitovanje 26 televizijskih kanala putem servisa “Antena plus”.

Zanimljivo je da je za direktora firme MTS Antena TV doo, koju su 21. marta 2016. sa po 50 odsto vlasništva zajedno registrovali JP Emisiona tehnika i Telekom, imenovan Goran Karadžić, nekadašnji prvi čovek Saveta RRA (raniji naziv za REM).

Četiri nacionalna emitera saopštila su da su JP Emisiona tehnika i veze i Telekom Srbija, grubo kršeći zakon, počeli sa emitovanje 26 televizijskih kanala u zemaljskom digitalnom servisu “Antena plus”. Time su privredna društva preuzela nadležnosti nezavisnog regulatornog tela REM, koji je jedini nadležan da izdaje dozvole za emitovanje televizijskog programa na osnovu javnog konkursa.

Popunjavanje slobodnih mesta za televizijske kanale u okviru resursa koji je javno dobro trebalo bi da se realizuje kroz konkurse koje raspisuje REM u funkciji razvoja medijskog pluralizma i boljeg informisanja građana, a ne na osnovu diskrecije bilo kog pojedinačnog privrednog društva, ukazuju RTS, B92, Hepi i Prva.

O nezakonitom emitovanju digitalnih kanala kojim se urušava kompletan sistem javnog informisanja u oblasti elektronskih medija, četiri nacionalna emitera su obavestila REM, Ministarstvo kulture i skupštinski Odbor za informisanje.

Sekretarijat NUNS-a
U Beogradu 20.09.2016.

Print Friendly, PDF & Email