NDNV zabrinut zbog dešavanja u Mađar sou i Het napu

Nezavisno društvo novinara Vojvodine sa velikom zabrinutošću prati dešavanja u Mađar sou i Het napu, listovima kojima je osnivač Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, i ukazuje na to da su u toku najnoviji udari na medijske slobode i novinarski profesionalizam u ovim medijima.

04. Jul 2016

Reading Time: 2 minutes

ndnv_logo_fbNezavisno društvo novinara Vojvodine sa velikom zabrinutošću prati dešavanja u Mađar sou i Het napu, listovima kojima je osnivač Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, i ukazuje na to da su u toku najnoviji udari na medijske slobode i novinarski profesionalizam u ovim medijima.

NDNV smatra da se SVM u manjinskoj medijskoj sferi ponaša skoro identično kao njegov veliki brat, SNS, u većinskoj: medije pretvara u propagandne komplete, uklanja ili marginalizuje nepodobne novinare, difamira političke protivnike…

Kao posledica dogovora SNS-a i SVM-a, u smislu razgraničenja sfera uticaja, novim medijskim zakonima samo je pojačana dominacija nacionalnih saveta u oblasti informisanja, što je za direktnu posledicu imalo dodatno urušavanje nivoa medijskih sloboda i prava novinara u onim medijima kojima su oni osnivači.

Pre nekoliko sedmica, četrnaestoro novinara Mađar soa u otvorenom pismu javnosti i domaćim i međunarodnim organizacijama svedočili su da se u Mađar sou kontinuirano odvija proces koji svedoči o veoma lošim namerama SVM-a u sferi informisanja, ali i o ozbiljnim nedostacima u medijskim i drugim zakonima koji se odnose na manjinsko informisanje.

Usledio je pre nekoliko dana kontroverzan otkaz Petru Kokaiju, novinaru Mađar soa, a najava da će Mađarski nacionalni savet, nakon više od 70 godina takve prakse, uskratiti pravo članovima redakcija Mađar soa i Het napa da učestvuju u odlučivanju o izboru glavnih i odgovornih urednika ovih listova – samo ukazuje da će se negativni trend političke instrumentalizacije ovih medija nastaviti.

NDNV je više puta ukazivao da je neophodno definisati drugačija zakonska rešenja koja bi ograničila samovolju manjinskih nacionalnih saveta u sferi javnog informisanja i definisala njihovu odgovornost za medijske slobode i medijski pluralizam.

Koristimo priliku i da ukažemo da Kodeks novinara Srbije jasno navodi da je sa novinarskom profesijom nespojiv rad u političkim partijama, i da se učešće u izbornoj ili medijskoj kampanji političke partije ne može obavljati istovremeno s novinarskim/uredničkim poslom.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

4. juli 2016.

Print Friendly, PDF & Email