AOM zabrinut zbog stavova Ministarstva kulture i informisanja

Asocijacija onlajn medija iznenađena je i zabrinuta zbog nedavnih istupa Ministarstva kulture i informisanja i ministra Ivana Tasovca.

05. Jul 2016

Reading Time: < 1 minute

CenzuraAsocijacija onlajn medija (AOM) iznenađena je i zabrinuta zbog nedavnih istupa Ministarstva kulture i informisanja i ministra Ivana Tasovca.

Tumačenje da ministar može “sam, bez konsultacija sa članovima konkursne komisije da izmeni njihovu odluku” obesmišljava koncept i smisao konkursnog sufinansiranja javnog interesa u medijskoj sferi i svrhu postojanja stručnih komisija za ocenu kvaliteta predloga medijskih projekata.

Takvo tumačenje koje dolazi iz Ministarstva samo daje vetar u leđa organima upravljanja na svim nivoima koji su već počeli da predloge konkursnih komisija posmatraju kao savetodavne, umesto kao obavezujuće – i da novac građana raspodeljuju po svom nahođenju, bez jasnih i javno obrazloženih kriterijuma.

Ministarstvo ovakvim tumačenjem zakona i podzakonskih akata sputava ostvarenje javnog interesa u sferi javnog informisanja, čemu je osnovni garant upravo stručnost i nezavisnost komisija koje odlučuju o raspodeli novca za medijske projekte.

Umesto da radi na jačanju integriteta i stručnosti konkursnih komisija, Ministarstvo kulture i informisanja njihovu ulogu svodi na protokolarnu.

Zabrinutost izaziva i odluka ministra Ivana Tasovca da traži dodatna “pojašnjenja” od članova stručne komisije za elektronske medije samo dan pred istek roka za objavu konačnih rezultata konkursa, iako je stručna komisija svoje obrazložene predloge dostavila pre više od mesec dana i dodatno ih elaborirala na zahtev Ministarstva.

Ovo može da se shvati samo kao pritisak Ministarstva da komisija promeni svoje odluke ili kao priprema terena da se njihove odluke ponište u skladu sa potrebama vlasti.

Asocijacija onlajn medija

5. juli 2016.

Print Friendly, PDF & Email