Publikacija: “Bela knjiga konkursnog sufinansiranja javnog interesa u sferi javnog informisanja”

Publikacija "Bela knjiga konkursnog sufinansiranja javnog interesa u sferi javnog informisanja" sadrži analizu i druge rezultate jednogodišnjeg monitoringa ovog procesa od strane Koalicije novinarskih i medijskih udruženja

04. Jun 2016

Reading Time: 2 minutes

bela_knjiga_naslovnaPublikacija “Bela knjiga konkursnog sufinansiranja javnog interesa u sferi javnog informisanja” sadrži analizu i druge rezultate jednogodišnjeg monitoringa ovog procesa od strane Koalicije novinarskih i medijskih udruženja, koju kao neformalno partnerstvo čine najznačajnije esnafske organizacije – Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Lokal Pres (LP) i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

“Bela knjiga” sadrži i preporuke na koji način se može unaprediti ovaj proces, koji je od suštinskog značaja za medijsku reformu, a izradila ju je ekipa NDNV-a na osnovu podataka koji su prikupljeni tokom godinu dana praćenja konkursa na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. “Bela knjiga” je objavljena u okviru projekta “Biti ili ne biti za medijsku reformu u Srbiji – nadgledanje projektnog sufinansiranja medija”, kojeg su podržale Ambasada Velike Britanije i Ambasada Australije u Srbiji.

Elektronsku verziju publikacije “Bela knjiga konkursnog sufinansiranja javnog interesa u sferi javnog informisanja” možete preuzeti OVDE.


 

Koalicija je kontinuirano i od samog početka aktivno učestvovala u sprovođenju projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja od javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Koalicija je zajednički predlagala članove za konkursne komisije, ali i nadgledala sprovođenje zakona u ovom procesu.

Zahvaljujući projektu “Biti ili ne biti za medijsku reformu u Srbiji – nadgledanje projektnog sufinansiranja medija” Koalicija je značajno pojačala svoje aktivnosti: analizirala je i nadgledala proces sufinansiranja, redovno izveštavala javnost i nadležne organe o poteškoćama i nezakonitostima i pružala stručnu podršku lokalnim samoupravama u sprovođenju zakona, obaveštavala kvartalno javnost o rezultatima analize, bavila se javnim zagovaranjem dobrih praksi i zakonskih i podzakonskih rešenja…

“Bela knjiga” sadrži ključne nalaze istraživanja i ona je pokušaj određivanja kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja njegovog (ne)uspeha. Metodološki je važno napomenuti da period kojim se bavi ova publikacija jeste od 1. aprila 2015. do 1. aprila 2016. godine, a obuhvaćeni su svi konkursi koji su podrazumevali aktivnosti u ovom vremenskom okviru, dakle i oni koji su raspisani u prethodnom periodu a realizovani u navedenom, kao i oni koji su raspisani u posmatranom vremenskom intervalu a realizovani posle njega.

Print Friendly, PDF & Email