Beljanski: Arežina razrešen suprotno zakonu i Statutu RTV

Odluka o razrešenju programskog direktora RTV-a Slobodana Arežine, koju je doneo novi Upravni odbor 4. maja, a potpisao njegov predsednik, ima nekoliko bitnih nedostataka, naveo je novosadski advokat i specijalista za medijsku oblast, Slobodan Beljanski.

20. Jun 2016

Reading Time: 2 minutes

slobodan_beljanski_advokatOdluka o razrešenju programskog direktora RTV-a Slobodana Arežine, koju je doneo novi Upravni odbor 4. maja, a potpisao njegov predsednik, ima nekoliko bitnih nedostataka, naveo je novosadski advokat i specijalista za medijsku oblast, Slobodan Beljanski. Prema njegovim rečima, pre svega, postavlja se pitanje redosleda poteza, sadržine i uopšte mogućnost donošenja takve odluke.

– Prema Zakonu o javnim medijskim servisima (čl. 23. st. 1. tač. 9) u isključivu nadležnost generalnog direktora spada to da predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrešenje direktora programa. Prema čl. 36. Statuta RTV, na koji se Upravni odbor u zaglavlju svoje odluke poziva, Upravni odbor razrešava direktora programa pre isteka vremena na koje je imenovan, na predlog generalnog direktora. Podaci kojima raspolažemo govore da ovaj uslov nije ispunjen, odnosno da generalni direktor nije dao predlog za razrešenje Arežine. Uostalom, u samoj odluci predlog generalnog direktora se i ne pominje – kaže Slobodan Beljanski za Danas.

On je napomenuo i da je u članu 36. Statuta RTV navedeno devet mogućih razloga za razrešenje: počev od ličnog zahteva, preko postupanja suprotno statutu i opštim aktima, pa sve do sukoba interesa ili nesavesnog i nepravilnog rada. “U zaglavlju svoje odluke Upravni odbor se poziva na član 36 stav 1 tačku 5 Statuta, ali samo numerički, ne i deskriptivno. Tom odredbom se u Statutu kao razlog za razrešenje navodi zanemarivanje ili nesavesno vršenje dužnosti. U čemu bi se ono sastojalo ostalo je nepoznato, jer odluka nema nikakvo obrazloženje”, ističe Beljanski.

On konstatuje da je Statutom RTV-a propisano da odluku o razrešenju direktora programa Upravni odbor donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova, što se iz same odluke ne vidi da li je doneta potrebnom većinom glasova. ” Odluka nema ni pouku o pravnom leku ili sredstvu. Sledi zaključak da je razrešenje gospodina Arežine bilo suprotno zakonu i statutu”, zaključio je Slobodan Beljanski.

Pokret “Podrži RTV”, koji okuplja urednike, novinare i građane, poručio je u otvorenom pismu javnosti da ih nije uplašio “kontramiting” održan u petak u Novom Sadu i da će “nastaviti svoju borbu”. Kao organizatore kontramitinga “Podrži RTV” označuje vlast. Ocenjuju da je kontramiting “evidentno finansiran novcem građana Novog Sada” jer su, kako se navodi, u organizovanju učestvovala gradska javna preduzeća. “Postavljamo i pitanje ko je finansirao dolazak na miting partijskih aktivista iz raznih krajeva Vojvodine i Srbije, kao i dolazak brojnih predstavnika tehničke Vlade Srbije”, zapitao je Pokret u pismu. Organizacije koje su priredile kontramiting u Novom Sadu su, između ostalih, “Odbrana izborne volje” i “Patku daj tati” koje su registrovane u Agenciji za privredne registre 13. juna 2016. godine, dok su tri organizacije registrovane prošle godine, jedna 2014. a jedna 2012. godine.

(Danas)

Print Friendly, PDF & Email