Agencija: Ugroženo nepristrasno vršenje funkcije članice Programskog saveta RTV-a

Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je da Slavica Subotić Braun obavljanjem funkcije vršioca dužnosti direktora programa Radio-televizije Vojvodine (RTV) ugrožava nepristrasno vršenje funkcije članice Programskog saveta RTV-a.

12. Jun 2016

Reading Time: 2 minutes

agencija_za_borbu_protiv_korupcije_logoAgencija za borbu protiv korupcije saopštila je da Slavica Subotić Braun obavljanjem funkcije vršioca dužnosti direktora programa Radio-televizije Vojvodine (RTV) ugrožava nepristrasno vršenje funkcije članice Programskog saveta RTV-a.

“Imajući u vidu nadležnosti Programskog saveta RTV-a s jedne strane, i poslove direktora Programa RTV-a s druge strane, ocenjeno je da se obavljanjem navedenog posla ugrožava nepristrasno vršenje javne funkcije člana Programskog saveta RTV-a”, navela je Agencija za borbu protiv korupcije u odgovoru na zahtev Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), koji je to udruženje prosledilo medijima.

Objašnjava se da funkcionerka može doći u situaciju da kao članica Programskog saveta daje preporuke i donosi zaključke koji su u vezi sa radom Poslovne jedinice Program u kojoj je direktorica, što bi bilo u suprotnosti sa odredbama Zakona o Agenciji, kojima je propisana obaveza funkcionera da stvara i održava poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije.

“Funkcioner je dužan da izbegava stvaranje odnosa zavisnosti prema licu koje bi moglo da utiče na njegovu nepristrasnost u vršenju javne funkcije i da, u slučaju da ne može da izbegne takav odnos ili takav odnos već postoji, učini sve što je potrebno radi zaštite javnog interesa”, navodi se u dopisu Agencije za borbu protiv korupcije NDNV-u.

Agencija je navela da se Slavica Subotić Braun ne nalazi u sukobu interesa, jer je funkcija članice Programskog saveta RTV-a javna funkcija, a funkcija vršioca dužnosti direktora programa RTV-a nije javna, ali uprkos tome njeno obavljanje obe funkcije ugrožava nepristrasno informisanje.

(Autonomija)

Print Friendly, PDF & Email