Udruženja policiji i tužilaštvu dostavila Nacrt sporazuma o bezbednosti novinara

NUNS, NDNV, Lokal pres, AOM i Fondacija "Slavko Ćuruvija" uputili su danas Republičkom javnom tužilaštvu, Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali i drugim novinarskim i medijskim asocijacijama, Nacrt memoranduma o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara i drugih medijskih poslenika.

31. May 2016

Reading Time: 2 minutes

Klik-Klik-BumNezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres, Asocijacija onlajn medija (AOM) i Fondacija “Slavko Ćuruvija” uputili su danas Republičkom javnom tužilaštvu, Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali i drugim novinarskim i medijskim asocijacijama, Nacrt memoranduma o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara i drugih medijskih poslenika.

Potpisnici smatraju da je unapređenje saradnje nadležnih institucija sa novinarskim i medijskim asocijacijama, sa ciljem povećanja bezbednosti novinara i medijskih poslenika, od velikog značaja. Takođe, potpisnici pozdravljaju činjenicu da su državni organi, u skladu sa obavezama koji proističu iz Akcionog plana za Poglavlje 23, pokrenuli inicijativu da se saradnja definiše zasebnim dokumentom, u kojem će se usaglasiti stavovi i aktivnosti svih relevantnih aktera i predvideti odgovarajuće aktivnosti.

Posle međusobnih i konsultacija sa pravnim ekspertima i predstavnicima međunarodnih organizacija – u cilju povećanja efikasnosti i usklađivanja dokumenta sa međunarodnim standardima i konceptom medijskih sloboda – potpisnici su izmenili i dopunili postojeći nacrt memoranduma kojeg su sastavili predstavnici državnih organa.

Potpisnici čvrsto stoje na stanovištu da jedan od ključnih elemenata memoranduma mora da bude temeljna analiza postupanja nadležnih organa u slučajevima napada na novinare i prepoznavanje ključnih slabosti i prepreka u ovom procesu, kako bi se došlo do preporuka za izmenu relevantnih zakonskih, podzakonskih akata, unutrašnjih procedura i komunikacije između aktera.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres, Asocijacija onlajn medija (AOM) i Fondacija “Slavko Ćuruvija” apeluju da se što pre nastavi rasprava o ovom važnom dokumentu.

Beograd-Novi Sad-Niš-Kragujevac, 31. maj 2016.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)
Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija Local press
Asocijacija onlajn medija (AOM)
Fondacija Slavko Ćuruvija

Print Friendly, PDF & Email