CINS: Država pomogla Pink sa 3,9 miliona evra

Na osnovu čega je Pink ispunio uslov za dobijanje kredita i garancije ako je istovremeno bio na listi najvećih dužnika?

30. May 2016

Reading Time: 2 minutes

pinktvAgencija za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI) u najmanje dva navrata je pomagala firmi Željka Mitrovića, Pink International Company, garancijama i kreditima ukupne vrednosti 3,9 miliona evra. AOFI već šest meseci odbija da dostavi informacije o svom poslovanju.

Kada je 2005. godine država osnovala Agenciju za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI) cilj je bio da se pomogne izvoznicima i tako osnaži srpska ekonomija.

Tadašnji ministar finansija, Mlađan Dinkić, rekao je da se krediti neće davati bilo kome već samo potvrđenim izvoznicima.

Devet godina kasnije, uslovi pod kojima se pomoć odobrava i imena klijenata AOFI-ja skrivena su od očiju javnosti. Ni skoro šest meseci nakon što im je Centar za istraživačko novinarstvo (CINS) uputio zahtev za pristup informacijama, AOFI ne pruža više informacija o svom radu.

Ipak, CINS objavljuje podatke o dva ugovora koja je AOFI sklopio sa firmom Pink International Company, emiterom Pink televizije. Novinari CINS-a do dokumenata su došli istražujući poslovanje AOFI-ja i Pinka u Agenciji za privredne registre (APR).

Prvi ugovor pokazuje da je u avgustu 2014. godine AOFI Pinku izdao garanciju do iznosa od 2,5 miliona evra u korist AIK banke. Drugi ugovor sklopljen je nekoliko meseci kasnije, u decembru. Pink tada od AOFI-ja dobija kredit od 1,4 miliona evra, kojim je omogućeno finansiranje ugovora ove firme sa preduzećima BH Telekom iz Sarajeva i MTEL iz Podgorice.

Tokom 2014. godine Pink se pojavljuje na listama Poreske uprave kao jedan od najvećih poreskih dužnika. U trenutku kada je sklapan ugovor o garanciji, odlaganje plaćanja jednog dela duga još nije bilo odobreno pa ostaje nejasno kako je ova kompanija ispunila uslov AOFI-ja prema kojem njeni klijenti ne smeju da imaju poreska dugovanja.

Ni AOFI ni Pink nisu želeli da razgovaraju sa novinarima CINS-a. Pitanja na koja ovi novinari nisu dobili odgovor su: na osnovu čega je Pink ispunio uslov za dobijanje kredita i garancije ako je istovremeno bio na listi najvećih dužnika; šta je predmet ugovora za koje je AOFI dao kredit Pinku i zbog čega nisu dostavili tražene informacije, čak ni nakon rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja, prenosi “Danas”.

CINS je pokušao da sazna više o dugovanjima i sklopljenim reprogramima sa Pinkom, ali je Poreska uprava odgovorila da su podaci o poreskim obveznicima tajni.

U Ugovoru o kreditu od 10. decembra 2014. stoji da Pink potvrđuje da su svi podaci, izjave i dokumentacija dostavljeni AOFI-ju tačni, između ostalog i podaci koji se odnose na to da redovno izmiruje svoje poreske i druge obaveze prema državi.

Ipak, prema Izveštaju o vlasničkoj strukturi i kontroli medija Saveta za borbu protiv korupcije, Pink je na dan 18. decembra 2014, osam dana nakon sklapanja Ugovora o kreditu, kasnio sa otplaćivanjem rata po reprogramu iz 2013. Takođe, prema podacima Poreske uprave, 31. decembra Pink je, pored tri neplaćene rate iz reprograma imao i tekući dug, pa je ukupno dugovao nešto više od 3,5 miliona evra.

Članica Saveta za borbu protiv korupcije, Miroslava Milenović, kaže da ne smatra da je Pink zbog ovoga ispunjavao uslove za dobijanje kredita od AOFI-ja.

“Ne poštuju se procedure i zakoni, već se sve izvrgava ruglu i obesmišljava”, kaže Milenović.

Nije poznato da li su ovo jedini ugovori koje je AOFI sklapao sa Pinkom.

(CINS)

Print Friendly, PDF & Email