Redovna izborna skupština NDNV-a

Redovna izborna Skupština Nezavisnog društva novinara Vojvodine održaće se u subotu 23. aprila 2016. godine.

16. Apr 2016

Reading Time: < 1 minute

logondnvRedovna izborna Skupština Nezavisnog društva novinara Vojvodine održaće se u subotu 23. aprila 2016. godine, sa početkom u 11.00 sati, u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Zmaj Jovina 3/I, Novi Sad.

Predloženi dnevni red:
1. Utvrđivanje kvoruma Skupštine
2. Izbor Radnog predsedništva
3. Pozdravni govor
4. Predstavljanje izveštaja o radu NDNV-a u periodu 2012-2016
5. Izbor novih organa upravljanja NDNV-a
6. Razmatranje i usvajanje izmene i dopune statuta NDNV-a
7. Rasprava o dosadašnjem i budućem radu NDNV-a
8. Razno

U skladu sa Statutom NDNV-a, svi članovi Udruženja mogu da predlažu i da budu predloženi za članove organa NDNV-a. Kandidati koji dobiju najviše glasova biće izabrani za: predsednika NDNV-a, u Izvršni odbor (pet članova), Sud časti (tri člana) i Savet NDNV-a (pet članova). Isti kandidat ne može biti predložen za dva organa NDNV-a istovremeno.

Molimo Vas da predloge za izbor novog rukovodstva NDNV-a šaljete na e-mail ndnvns@gmail.com, najkasnije do četvrtka, 21. aprila 2016. godine.

Podsećamo vas da je po važećem statutu za predlaganje kandidata za člana organa upravljanja potrebno najmanje 10 članova udruženja.

Skupština će biti otvorena za javnost, a prisustvovaće joj, između ostalih, i naši dragi gosti i partneri iz organizacija sa kojom NDNV sarađuje.

Pozivamo vas da dođete malo ranije, recimo oko 10.45, kako ne bismo zbog upisivanja prisutnih kasnili sa početkom sednice.

NDNV će organizovati prigodnu zakusku nakon završetka sednice.

Dobro došli!

Novi Sad, 16. april 2016. godine

Print Friendly, PDF & Email