Konkurs za radionicu o dokumentarnom filmu i istraživačkom novinarstvu

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Balkanska istraživačka mreža (BIRN Kosovo) i Forum Ziviler Friedensdienst Ev (forumZFD) pozivaju novinarke i novinare iz Srbije i sa Kosova da se prijave na konkurs za učešće na radionici o dokumentarnom filmu i istraživačkom novinarstvu, koja će se održati od 19. do 22. aprila 2016. godine. Konkurs se odnosi i na učešće u produkcijskom timu projekta “Stvarni ljudi - stvarna rešenja”.

22. Apr 2016

Reading Time: 2 minutes

LOGO-STVARNI-LJUDI-kockaNezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Balkanska istraživačka mreža (BIRN Kosovo) i Forum Ziviler Friedensdienst Ev (forumZFD) pozivaju novinarke i novinare iz Srbije i sa Kosova da se prijave na konkurs za učešće na radionici o dokumentarnom filmu i istraživačkom novinarstvu, koja će se održati od 19. do 22. maja 2016. godine. Konkurs se odnosi i na učešće u produkcijskom timu projekta “Stvarni ljudi – stvarna rešenja”.

Projekat podrazumeva produkciju pet dokumentarnih filmova i deset istraživačkih članaka o građanskoj hrabrosti pojedinaca tokom ratnog i poratnog perioda na području bivše Jugoslavije. Projekat je usredsređen na poboljšanje profesionalnih medijskih standarda u Srbiji i na Kosovu, kao i na poboljšanje komunikacije između albanske i srpske nacionalne zajednice u regionu, kroz medijsku prezentaciju primera dobre prakse koji odudaraju od uvreženih slika i predstava u glavnim tradicionalnim medijima. Konačni cilj je promocija vrednosti suživota, uvažavanja različitosti i solidarnosti među ljudima.

Za novinarke i novinare koji budu odabrani u produkcijski tim biće obezbeđeni svi potrebni uslovi za rad. Na konkursu će biti odabrano ukupno deset novinarki i novinara iz Srbije i sa Kosova, koji će potom učestvovati u pisanju istraživačkih članaka i u snimanju dokumentarnih filmova.

Pravo na učešće imaju svi novinari i novinarke iz Srbije i Kosova, sa najmanje pet godina radnog iskustva. Prednost će imati novinari i novinarke koji imaju iskustva u vezi sa radom na ovim temama. Potrebno je da kandidati, pored biografije, kao dokaz o radu dostave dva teksta ili priloga iz dosadašnjeg rada, kao i preporuku urednika.

Žiri će razmatrati prijave na osnovu doprinosa podizanju svesti javnosti o procesu suočavanja sa prošlošću, ali neće  zanemariti ni opšte novinarske kriterijume, kao što su kreativnost, originalnost, etičnost, kao i doprinos pozitivnim promenama u društvu.

Projekat “Stvarni ljudi, stvarna rešenja” sprovodi se uz podršku medijskog fonda Delegacija Evropske unije u Srbiji „Medija program 2014” (EuropeAid/136989/DD/ACT/RS).

Zainteresovani novinarke i novinari prijave na konkurs treba da pošalju na email adresu: ndnvsekretarijat@gmail.com.

Konkurs je otvoren do 6. maja 2016. godine.

Dodatne informacije, radnim danom od 9 do 15 časova, možete zatražiti od Duška Medića (064 9288740).

Saopstenje za javnost

Print Friendly, PDF & Email