Koalicija: Ministarstvo potvrdilo da mišljenje nacionalnih saveta nije obavezujuće za stručne komisije

Manjinski nacionalni saveti ne smeju da utiču na nezavisnost rada stručnih komisija za ocenu medijskih projekata u oblasti sufinansiranja medijskih sadržaja u skladu sa javnim interesom.

12. Apr 2016

Reading Time: 2 minutes

medijska_koalicija_logoKoalicija novinarskih i medijskih udruženja obaveštava javnost da je nadležni državni organ, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zvanično potvrdilo da mišljenje manjinskih nacionalnih saveta nema obavezujući karakter za članove stručne komisije za ocenu medijskih projekata, koja je nezavisna u donošenju svojih odluka.

Mišljenje Ministarstva je u skladu sa stavom Koalicije da manjinski nacionalni saveti ne smeju da utiču na nezavisnost rada stručnih komisija za ocenu medijskih projekata u oblasti sufinansiranja medijskih sadržaja u skladu sa javnim interesom.

Ministarstvo je u ovom dokumentu navelo da su organi vlasti koji raspisuju konkurse za javno informisanje dužni da pribave mišljenje za projekte medijskih sadržaja na manjinskim jezicima od odgovarajućeg nacionalnog saveta, a da su članovi stručne komisije dužni da se upoznaju sa tim mišljenjem. Međutim, Ministarstvo navodi da su “članovi komisije nezavisni u donošenju svoje odluke i mišljenje nacionalnih saveta za njih nema obavezujući karakter”.

Ovaj stav Ministarstva izuzetno je važan za Koaliciju novinarskih i medijskih udruženja, koja smatra da bilo koji nivo obaveznosti mišljenja nacionalnih saveta ozbiljno ugrozio nezavisnost stručne komisije i suštinski obesmislio njen rad, ali i dodatno ugrozio ionako krhki medijski pluralizam na manjinskoj medijskoj sceni, u kojoj vlada potpuna dominacija nacionalnih saveta, koji za razliku od drugih organa vlasti, imaju pravo da osnivaju svoje medije. Obaveznost mišljenja manjinskih nacionalnih saveta uspostavio bi potpuni monopol na informisanje na manjinskim jezicima ovih organa manjinske samouprave.

Koalicija je tražila mišljenje od Ministarstva kulture i informisanja zbog izmene člana 23. stav 3. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji sada navodi da su “članovi komisije dužni da, uz puno uvažavanje, razmotre mišljenje nacionalnih saveta nacionalne manjine”. U prethodnoj verziji pravilnika nije bilo sintagme “uz puno uvažavanje”, pa je Koalicija tražila od Ministarstva tumačenje ove izmene.

Ministarstvo navodi da je bliže određenje nivoa stepena pažnje uvedeno, na insistiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, u Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina koji je Vlada usvojila 3. marta 2016. godine, i da je ono kao takvo uneto u novi Pravilnik, ali da sredstva koja dodeljuje organ javne vlasti jesu sredstva tog organa i samo on može vršiti njegovu raspodelu na osnovu odluke stručne komisije.

Beograd-Novi Sad-Kragujevac, 12. april 2016.

Nezavisno udruženje novinara Srbije
Udruženje novinara Srbije
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija ANEM
Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres

Print Friendly, PDF & Email