Koalicija: Kula raspisala konkurs samo za manjinske medijske sadržaje

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja upozorava da je opština Kula raspisala novi konkurs za javno informisanje koji je namenjen isključivo za sadržaje na jezicima nacionalnih manjina, što je protivzakonit i diskriminišuć postupak.

12. Apr 2016

Reading Time: 2 minutes

medijska_koalicija_logoKoalicija novinarskih i medijskih udruženja upozorava da je opština Kula raspisala novi konkurs za javno informisanje koji je namenjen isključivo za sadržaje na jezicima nacionalnih manjina, što je protivzakonit i diskriminišuć postupak, sa očiglednim ciljem da se izigra Zakon o javnom informisanju i medijima, čije odredbe o konkursnom sufinansiranju javnog interesa u sferi javnog informisanja promovišu, pored stručnosti i transparentnosti, i nediskriminaciju.

Koalicija smatra da se iza navodne brige za informisanje na jezicima nacionalnih manjina najverovatnije krije samo interes lokalne samouprave da suzi broj potencijalnih aplikanata, odnosno da veći deo novca usmeri ka jednom mediju, a o tome svedoči i činjenica da se u konkursu, što je takođe protivzakonito, ne navodi najniži i najviši iznos koji će se dodeliti po jednom odobrenom projektu.

Iako je Koalicija u više navrata pokušala da dođe do informacije da li opština Kula namerava da raspiše još jedan konkurs za informisanje na većinskom jeziku, tu informaciju nismo do sada dobili, a indikativno je da je prethodni konkurs, koji je bio namenjen celokupnom javnom informisanju i potom poništen bez obrazloženja, imao istu vrednost kao ovaj – 3.600.000 dinara, što po svemu sudeći znači da drugog konkursa u Kuli najverovatnije neće ni biti.

Na prethodni konkurs Koalicija se žalila zbog drugih vrsta nezakonitosti, između ostalog i zbog toga što je predsednik opštine Kula Dragan Trifunović imenovao u komisiju zaposlenog u Opštinskoj upravi, što je suprotno zakonu, koji predviđa da se članovi komisije biraju iz reda „nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika“. Takođe, bilo je nejasno na osnovu kojih kriterijuma su tada odabrana i preostala dva člana komisije, a da pritom nije izabran nijedan od onih koje su predložila reprezentativna medijska i novinarska udruženja.

O kršenju zakona u Kuli, Koalicija novinarskih i medijskih udruženja informisaće Ministarstvo kulture i informisanja, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao i druge nadležne organe i institucije.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, koju čine Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Lokal Pres, od početka primene nove medijske legislative prati zakonitost sprovođenja konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u skladu sa javnim interesom u lokalnim sredinama, kao i na pokrajinskom i republičkom nivou.

Beograd-Novi Sad-Kragujevac, 12. april 2016.

Nezavisno udruženje novinara Srbije
Udruženje novinara Srbije
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija
Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal Pres

Print Friendly, PDF & Email