Odgovor Opštine Bač na saopštenje Koalicije novinarskih i medijskih udruženja

Poštovani, Povodom saopštenja Koalicije novinarskih i medijskih udruženja da je opština Bač i ove godine prekršila m

30. Mar 2016

Reading Time: 2 minutes

Poštovani,

Povodom saopštenja Koalicije novinarskih i medijskih udruženja da je opština Bač i ove godine prekršila medijske zakone prilikom realizacije lokalnog konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja, pozivam Vas da, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, objavite ovaj demant, kao naš odgovor na paušalne i proizvoljne ocene gore navedene „Koalicije“.

Budžetom opštine Bač opredeljen je iznos od 1.800.000,00 dinara za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja za prvu polovinu 2016. godine. Kao što možete i sami zaključiti, radi se o relativno malom iznosu, ali iznosu primerenom veličini naše opštine i veličini budžeta naše opštine. Ova sredstva se u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, raspodeljuju putem javnog konkursa, na transparentan način, u skladu sa kriterijumima i uslovima navedenim u Pravilniku.

NIKAKVU PRIMEDBU KOALICIJA NOVINARSKIH I MEDIJSKIH UDRUŽENjA NEMA NA POSTUPAK RASPODELE SREDSTAVA I NA PRIMENU PRAVILNIKA U SAMOM POSTUPKU RASPODELE.

Koalicija u svom saopštenju kaže „da je izbor komisije u Baču i njen rad bio potpuno netransparentan“. Nije jasno na osnovu čega ovaj i ovakav zaključak. Članovi Komisije su birani na način i po postupku koji je predviđen Pravilnikom. Članom 21. Pravilnika propisano je da se većina članova komisije imenuje na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko takav predlog postoji. U konkretnom slučaju Komisija u opštini Bač ima tri člana. Dva člana su novinari, medijski radnici.

Udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i Lokal pres su se na javni poziv javili nakon isteka roka predviđenog u javnom pozivu. Pošto je rok istekao, njihovi predlozi nisu ni mogli da se razmatraju. Stoga je neshvatljivo da se sada obraćaju sa nekim neistinama i poluistinama, ni jednom se ne osvrćući na svoj propust. Ističu da su predložili svoje kandidata, ali ne ističu kada su ih predložili. A pravilnikom je propisano da ukoliko predlozi za članove komisije ne budu dostavljeni u propisanom roku, rukovodilac organa koji je raspisao konkurs sam imenuje članove komisije iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika. Dakle, sve je učinjeno u skladu sa odredbama Pravilnika.

Takođe, ističu da su se pozvali i na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, i da nisu uspeli da dobiju informaciju o tome ko su predlagači izabrane komisije. Ali, opet, nisu se osvrnuli na to kada su tražili da im se dostavi ova informacija. Zahtev je podnet 24.03.2016. godine, i odgovor će dobiti, i pre isteka zakonom predviđenog odgovora za dostavu informacije od javnog značaja.

Insistiranje na tome da je opština Bač i prošle godine kršila medijske zakone je samo insistiranje na neistini i na poluistini, jer se ova koalicija prošle godine uopšte nije javila na javni poziv za imenovanje članova komisije, ni u roku ni posle roka, tako da je i ova informacija potpuno netačna, tendenciozna, izrečena sa ciljem da onaj ko je plasira na taj način pronađe statisfakciju za svoje propuštanje i nepostupanje.

U postupku sufinansiranja projekata u oblasti medija, posebno ne u postupku raspodele sredstava, nije došlo ni do kakvog kršenja zakonskih i podzakonskih propisa i procedura, pa opština Bač saopštenje Koalicije odbacuje kao neistinito.

Biljana Stojičić
šef kabineta predsednika opštine Bač

Print Friendly, PDF & Email