NUNS i NDNV se žalili Povereniku jer Politika i Večernje novosti nisu dostavili tražene informacije od javnog značaja

NUNS i NDNV uputili su žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zbog toga što od dnevnih listova koji se nalaze (i) u državnom vlasništvu, Politike i Večernjih novosti, nisu u zakonski predviđenom roku dobili podatke koje su zahtevali na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

09. Mar 2016

Reading Time: 2 minutes

NUNS-i-NDNV-271x300Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) uputili su danas žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zbog toga što od dnevnih listova koji se nalaze (i) u državnom vlasništvu, Politike i Večernjih novosti, nisu u zakonski predviđenom roku dobili podatke koje su zahtevali na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

NUNS i NDNV uputili su početkom februara zahtev Politici i Večernjim novostima da obelodane informacije o visini zarada rukovodećih ljudi ovih listova, odnosno preduzeća koji su njihovi osnivači.

Zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja odnosili su se i na zarade, po svim osnovama, i biografije članova upravljačkih tela Kompanije Novosti i Politika novine i magazini.

NUNS i NDNV su u januaru uputili javni poziv Politici i Novostima da ove informacije učine javnim, kao i da predoče javnosti informaciju o tome ko je, pored države, njihov vlasnik.

I Večernje novosti i Politika odlučili su da ove podatke do danas drže skrivenim od javnosti, čime su po našoj proceni prekršili Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, s obzirom na to da država ima značajan vlasnički udeo u ovim firmama.

NUNS i NDNV smatraju da su ovi podaci veoma bitni jer građani treba da ih imaju kako bi razumeli u kojoj meri je država prisutna u upravljanju i nadzoru poslovanja, da li može da utiče na uređivačku politiku, odnosno da li ima mehanizme zaštite svojih, odnosno interesa građana u ovim kompanijama.

NUNS i NDNV takođe smatraju da ove informacije ne smeju da budu skrivene od javnosti, pogotovo s obzirom na činjenicu da su u pitanju kompanije koje su pozitivno diskriminisane u odnosu na sve druge medije u državnom vlasništvu, koji su prošli kroz proces privatizacije.

NUNS i NDNV

Beograd – Novi Sad, 9. mart 2016.

Print Friendly, PDF & Email