Koalicija: Opština Bač ponovo prekršila medijske zakone

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja upozorava javnost da je opština Bač i ove godine prekršila medijske zakone prilikom realizacije lokalnog konkursa za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

29. Mar 2016

Reading Time: 2 minutes

medijska_koalicija_logoKoalicija novinarskih i medijskih udruženja upozorava javnost da je opština Bač i ove godine prekršila medijske zakone prilikom realizacije lokalnog konkursa za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Podsećamo da je i prošle godine ova opština kršila medijske zakone, zbog čega je Medijska koalicija protestovala i obavestila javnost i nadležne organe o tome.

Slučaj Bač je samo još jedan, više nego jasan dokaz da se moraju obezbediti mehanizmi sankcionisanja onih lokalnih samouprava i nadležnih u njima koji krše i praktično javno ismejavaju Zakon o javnom informisanju i medijima i podzakonske akte proizišle iz njega. U protivnom, medijski zakoni ne samo da će ostati mrtvo slovo, nego će čak prouzrokovati i kontraefekte.

Ne ulazeći u ovom trenutku u kvalitet predloga projekata koje je “stručna komisija” podržala, upozoravamo da je proces izbora komisije u Baču i njenog rada bio u potpunosti netransparentan, a da su za članove komisije izabrane ličnosti potpuno nepoznate stručnoj javnosti. Prema informacijama koje imamo, najmanje jedan od članova je i zaposlen u lokalnoj samoupravi.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, koju čine reprezentativna medijska i novinarska udruženja, predložila je svoje kandidate za članove komisije u Baču, ali niti jedan od njih nije izabran. Istovremeno, i pored pozivanja na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nismo uspeli da dobijemo informaciju ko su predlagači izabrane “stručne komisije”.

Podsećamo da Zakon o javnom informisanjui i medijima predviđa formiranje nezavisnih komisija za ocenjivanje predloga projekata koje čine nezavisni stručnjaci za medije i medijski radnici koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju, a da većinu treba da sačinjavaju predstavnici novinarskih i medijskih udruženja.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, koju čine Udruženje novinara Srbije, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i Lokal pres, sa velikom pažnjom prati sprovođenje medijskih zakona na svim nivoima, ukazuje na nepravilnosti, ali i pruža stručnu podršku lokalnim samoupravama u ovom procesu.

Beograd/Novi Sad/Kragujevac, 29. 3. 2016.

Udruženje novinara Srbije (UNS)
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)
Asocijacija nezavisnih elektronskim medija (ANEM)
Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Local Press (LP)

Print Friendly, PDF & Email