SHARE Fondacija: Od petka fotografije bez pravne zaštite

Momentalno povući autentično tumačenje jedne odredbe Zakona o autorskim i srodnim pravima

21. Jan 2016

Reading Time: 2 minutes

Share Fondacija upozorila je danas da, ukoliko Skupština Srbije u petak usvoji autentično tumačenje jedne odredbe Zakona o autorskim i srodnim pravima, prema predlogu skupštinskog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, “svaka rutinski izrađena fotografija, koja se pojavljuje i preuzima u elektronskom obliku, bez obzira da li je originalna duhovna tvorevina autora” prestaće da uživa zaštitu kao autorsko delo.

Share je ocenio da takav predlog treba momentalno povući, a da eventualne intervencije treba izvršiti od strane zakonodavca izmenama Zakona koje bi pratila adekvatna javna rasprava.

U tekstu Share-a se objašnjava da bi prihvatanjem autentičnog tumačenja dovelo do toga da će svaku fotografiju objavljenu na internetu svako moći da iskoristi bez dozvole, jer se ona ne smatra autorskim delom.

“Usvajanje ovog tumačenja moglo bi dovesti do uspostavljanja prakse po kojoj bi se sve fotografije po automatizmu smatrale ‘rutinskim’, bez autorsko-pravne zaštite. Da bi fotografija uživala zaštitu, autori bi izgleda morali da dokažu njenu ‘umetničku vrednost’”, objasnili su toj organizaciji.

Predlogom tumačenja, dodaje se, skupštinski Odbor pokušava da uspostavi razliku između “obične“ fotografije i one koja je “autorsko delo” kao kriterijum pravne zaštite, što se kosi sa međunarodnim standardima i konvencijama među čijim potpisnicama je i Srbija.

Share je naveo da odluku o tome da li je nešto autorsko delo ili ne, mora biti isključivo odluka autora, koji mora imati mogućnost da sam odluči da li će svoju fotografiju zaštititi autorskim pravima, ma kakve sadržine, tehničkih karakteristika ili metoda stvaranja ona bila.

“Kada je reč o selfijima i drugim ličnim fotografijama koje se dele na društvenim mrežama, njihovim slobodnim preuzimanjem i korišćenjem se ne bi kršila samo autorska prava već i pravo na privatnost i pravo na lik”, upozorili su u toj organizaciji.

U tekstu se navodi i da evropsko pravo i svetska praksa zaštite autorskog dela ne poznaju ovakvo tumačenje ograničenja autorsko-pravne zaštite, pa se kriterijum za slobodno korišćenje fotografija postavlja u zavisnosti da li su ispunjeni uslovi za ograničavanje autorskog prava odnosno da li se ona nalazi u javnom domenu ili ne, a ne da li je nosilac autorskog prava istovremeno i kreator dela umetničke vrednosti.

“Bernska konvencija o zaštiti književnih i umetničkih dela, koju je ratifikovala i Srbija, u članu 2, stav 1 predviđa da izraz ‘književna i umetnička dela’ obuhvata i dela iz oblasti fotografija, sa kojima su izjednačena dela izražena postupkom sličnom fotografiji. Konvencijom se jasno u članu 9, stav 1 navodi da autori književnih i umetničkih dela uživaju isključivo pravo da daju odobrenje za reprodukovanje dela, bez obzira na koji način i u kom obliku”, podseća se u tekstu Share-a.

Ta organizacija je navela i da je slobodni fotograf Nenad Kostić već o čitavom slučaju obavestio i kancelariju Evropske unije u Srbiji.

Share je dodao i da obrazloženjem predloga nije utvrđeno koje se to “nejasnoće i nepreciznosti” otklanjaju i sa kakvim ciljem.

“Ako je intencija tumača da unapredi javni interes i omogući širu upotrebu fotografija koje su pod zaštitom autorskog prava u funkciji javnog informisanja i obrazovanja, zakonodavac treba da kreira šira ograničenja koja će obezbediti medijima ali i ostalim autorima da koriste tuđa autorska dela u javnom interesu, bez opasnosti da snose pravnu odgovornost”, navodi se u tekstu.

Iako autorsko-pravna zaštita fotografija ponekad ograničava medije da prenesu fotografiju od interesa za javnost bez ispunjavanja uslova propisanih zakonom, ocenjuje se, to ne može biti razlog za usvajanje tumačenja koje na ovako drastičan način redefiniše samu suštinu autorskog prava.

(Autonomija)

Print Friendly, PDF & Email