Udruženja: Prekršeni medijski zakoni u Tutinu

Novinarska i medijska udruženja (NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres) ukazuju da je konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja Opštine Tutin sproveden uz mnogobrojne nepravilnosti i nejasnoće, i uz visok stepen netransparentnosti, čime su prekršeni Zakon o javnom informisanju i medijima i Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

24. Nov 2015

Reading Time: 2 minutes

Novinarska i medijska udruženja (NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres) ukazuju da je konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja Opštine Tutin sproveden uz mnogobrojne nepravilnosti i nejasnoće, i uz visok stepen netransparentnosti, čime su prekršeni Zakon o javnom informisanju i medijima i Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Već samo raspisivanje konkursa, odnosno način i vreme na koji je postavljen na zvaničan opštinski sajt, kao i predviđen rok od samo osam dana za predaju predloga projekata – ukazivao je na želju ove lokalne samouprave da celokupan proces protekne uz što manje prisustvo stručne i druge javnosti.

Na to je ukazivao i izbor članova nezavisne komisije koja je odlučivala o raspodeli sredstava, a u kojoj se nije nalazio niko od kandidata reprezentativnih novinarskih i medijskih udruženja. Iako su imena članova komisije po slovu zakona morala da budu javno dostupna informacija, udruženja su od Opštine Tutin ovu informaciju saznala tek posle pozivanja na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Još uvek je međutim nejasno ko su predlagači članova nezavisne komisije i po kom principu su izabrani.

Novinarska udruženja ukazuju da je odlukom komisije većina od predviđenih sredstava (1.742.000 dinara od dva miliona) dodeljena Javnom informativnom preduzeću Tutin, koji nije imalo pravo ni da učestvuje na ovom konkursu, pošto je u pitanju medij za koji je obustavljen proces privatizacije, jer potrebna dokumenta ova kuća i Opština nisu na vreme dostavili Agenciji za privatizaciju.

Od svih dokumenata koje bi obavezno trebala da prate konkurs i da budu javni, udruženja su, pozivajući se na to da je u pitanju informacija od javnog značaja – dobila jedino kratku Preporuku za raspodelu sredstava, u kojoj ne postoji nikakvo obrazloženje odluke komisije.

Novinarska i medijska udruženja smatraju da bi Opština Tutin trebalo da poništi ovaj konkurs i obustavi dodelu sredstava, odnosno da raspište novi konkurs koji bi bio sproveden uz striktno poštovanje zakonskih odredbi o sufinansiranju javnog interesa u sferi javnog informisanja.

Beograd/Novi Sad/Kragujevac, 24. novembar 2015.

Novinarska i medijska udruženja:
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)
Asocijacija nezavisnih eleketronskih medija (ANEM)
Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres

Print Friendly, PDF & Email