Objavljen avgustovski monitoring izveštaj (br. 63)

Šezdeset treći Monitoring Izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om.

10. Nov 2015

Reading Time: 2 minutes

U ovom izveštaju možete pročitati sledeće:

  • Sloboda izražavanja – Napadi, pretnje i pritisci – slučajevi koji su obrađeni u Izveštaju odnose se na napade i pretnje kojima su bili izloženi: novinar Ivan Ninić iz Beograda, novinar Stefan Cvetković iz Bele Crkve, Predrag Blagojević, urednik i novinar portala Južne vesti iz Niša, odgovorni urednik informativnog programa B92 Veran Matić i drugi zaposleni u toj medijskoj kući; autori Izveštaja ukazuju na to koji novinari su bili najčešća meta tih napada i pretnji, i na koren tog problema, a posebno ističu različitu praksu nadležnih državnih organa kada su pretnjama izloženi političari u odnosu na slučajeve kada su pretnje upućene novinarima;
  • Implementacija postojećih propisa – Zakon o javnom informisanju i medijima: analiza postupaka javnih nabavki u kojima se kao ponuđači javljaju mediji, i preporuke za regulaciju oglašavanja javnog sektora u medijima (povodom NSZ-ovog postupka javne nabavke usluge insertovanja publikacije „Poslovi” u dnevnom listu); pravo samo jednog medija u Srbiji da plasira svoj sadržaj putem Vajber platforme, u kontekstu zakonske odredbe o zabrani monopolizacije kanala distribucije. Zakon o elektronskim medijima: kako je regulisano prekogranično pružanje medijske usluge televizije, zbog čega je sporna praksa umetanja lokalizovanih oglasnih poruka u programe prekograničnih kanala koji se u Srbiji distribuiraju, kako na ovu nezakonitu praksu može da reaguje Regulator, a kako je moguće trajno rešiti taj problem; kako je domaćim propisima regulisano pitanje tzv. unakrsne medijske koncentracije (objedinjavanje vlasničkih ili upravljačkih prava između izdavača štampanih i elektronskog medija), u kontekstu slučaja u kome će najverovatnije po prvi put biti primenjena ta pravila u Srbiji.
  • Usvajanje novih zakona – autori Izveštaja konstatuju da u ovom periodu nije bilo značajnih aktivnosti u ovoj oblasti;
  • Rad nadležnih organa – Regulatorno telo za elektronske medije (REM): sažeta analiza tri podzakonska akta REM-a koja su u ovom periodu stupila na snagu, a kojima se regulišu: kriterijumi i način povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela; audio-vizuelne komercijalne komunikacije; način na koji Regulator primenjuje odredbe Zakona o elektronskim medijima kojima se uređuje sopstvena produkcija. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: koje odredbe nacrta četiri zakona Poverenik smatra spornim s aspekta snižavanja nivoa zaštite prava na pristup informacijama od javnog značaja; koje su moguće posledice usvajanja tih zakona na rad novinara i medija;
  • Proces digitalizacije – šta je digitalna dividenda; zašto i kako bi mogao deo sredstava od njene prodaje da se iskoristi za razvoj medijskih usluga;
  • Proces privatizacije medija – analiza rezultata privatizacije medija, zaključno sa avgustom 2015, kao i zakonskih mehanizama kojima država može da se suprotstavi „sumnjivim privatizacijama”;
  • Zaključak Izveštaja – sumirani nalazi autora o ključnim dešavanjima na medijskoj sceni u avgustu 2015. i njihov zaključak o tome šta je potrebno medijskom sektoru.

Šezdeset treći Monitoring Izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.

Print Friendly, PDF & Email