NUNS i NDNV: Mediji civilnog društva kao rešenje za informisanje na manjinskim jezicima

NUNS i NDNV ohrabruju zaposlene u višejezičnim i manjinskim medijima koji se zbog neuspešne privatizacije nalaze u procesu gašenja – da iskoriste zakonske pogodnosti i pokrenu postupak osnivanja medija civilnog društva, koji mogu biti odličan model za informisanje na jezicima nacionalnih manjina.

24. Nov 2015

Reading Time: 2 minutes

NUNS-i-NDNV-271x300Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) ohrabruju zaposlene u višejezičnim i manjinskim medijima koji se zbog neuspešne privatizacije nalaze u procesu gašenja – da iskoriste zakonske pogodnosti i pokrenu postupak osnivanja medija civilnog društva, koji mogu biti odličan model za informisanje na jezicima nacionalnih manjina.

NUNS i NDNV, takođe, zahtevaju od Regulatornog tela za elektronske medije (REM), RATEL-a, Ministarstva kulture i informisanja, ali i drugih nadležnih institucija da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se otklonile sve prepreke za osnivanje i razvoj medija civilnog društva.

Pod tim podrazumevamo da bi, u skladu sa novom medijskom realnošću posle procesa privatizacije, trebalo raspisati konkurs i dodeliti upražnjene frekvencije i dozvole za emitovanje po ubrzanom postupku i u skladu sa javnim interesom u koji svakako spada i informisanje na jezicima nacionalnih manjina, kao i druge vrednosti za koje se zalažu civilne organizacije.

NUNS i NDNV smatraju da se u Srbiji u nedovoljnoj meri koriste mogućnosti koje predviđa Zakon o elektronskim medijima, a koje se tiču osnivanja i načina funkcionisanja medija civilnog društva.

U članu 72. ovog Zakona stoji da se mediji civilnog društva osnivaju radi zadovoljavanja specifičnih interesa pojedinih društvenih grupa (nacionalne manjine, omladina, stari, osobe sa invaliditetom itd.), a da se dozvola za pružanje medijske usluge “izdaje bez obaveze plaćanja naknade”.

Podsećamo da se ovi neprofitni mediji mogu finansirati iz javnih sredstava namenjenih projektnom sufinansiranju, kao i iz donacija, priloga građana, sponzorstva i drugih izvora prihoda.

NUNS i NDNV
Beograd – Novi Sad, 24.11.2015.

Print Friendly, PDF & Email