NUNS: Prijava Komunalnoj policiji zbog fizičkog ometanja novinara Istinomera

Nezavisno udruženje novinara Srbije i redakcija portala Istinomer podneli su danas načelniku Komunalne policije Beograda prijavu protiv komunalnog policajca Srđana Ilića zbog ometanja i primene sile prema novinarima.

30. Sep 2015

Reading Time: 2 minutes

logondnvNezavisno udruženje novinara Srbije i redakcija portala Istinomer podneli su danas načelniku Komunalne policije Beograda prijavu protiv komunalnog policajca Srđana Ilića zbog ometanja i primene sile prema novinarima.

U pritužbi se ukazuje i da su komunalni policajci prekinuli intervju koji je snimala novinarska ekipa Istinomera, i time “prekršili prava i slobode novinara i medija koja su zagarantovana Ustavom i zakonima Republike Srbije, kao i brojnim međunarodnim konvencijama”.

U prilogu pritužbe dostavljen je video snimak incidenta koji je detaljno opisan.

“Dana 25.09.2015. godine novinarska ekipa javnog glasila Istinomer (www.istinomer.rs)… snimala je intervju sa Dobricom Veselinovićem iz Inicijative ‘Ne da(vi)mo Beograd’ na lokaciji koja se nalazi u nesporednoj blizini kafića Savanova, na Savskom keju u Beogradu. Tom prilikom, dana 25.09.2015. godine u vreme od 11,30 časova pa do 13,30 časova, suprotno odredbama Zakona o komunalnoj policiji, navedena lica su zaustavljena od strane komunalnih policajaca, legitimisana, te je prema Draganu Kujundžiću i Dobrici Veselinoviću komunalni policajac neovlašćeno upotrebio sredstva prinude (fizičku silu)…” Dodaje se da se “prilikom legitimisanja članova novinarske ekipe Istinomera, komunalni policajac Srđan Ilić bez bilo kakvog povoda istima obraćao sa povišenim/drskim tonom, odnosno sa nepoštovanjem, a što se jasno vidi na video snimku koji dostavljamo u prilogu.”

Podnosioci pritužbe ukazuju da je komunalni policajac Srđan Ilić pomenutim postupcima povredio ovlašćenja i dužnosti iz članova 17, 18, 19 i 24. Zakona o komunalnoj policiji.

“Zakonom o komunalnoj policiji nije propisano na koji način komunalni policajac izdaje upozorenja i usmene naredbe, ali je nesporno da ne sme prilikom preduzimanja prethodno navedenih radnji da zloupotrebljava svoja ovlašćenja, te da ne sme prema građanima da se obraća sa nepoštovanjem, da povisuje ton ili da se ponaša drsko na drugi način. Takođe, prilikom preduzimanja navedenih radnji komunalni policajac ne sme da preti strankama stavljanjem u izgled da će oštetiti imovinu građana…”

Dodaje se, da je komunalni policajac Srđan Ilić “bez bilo kakvog pravnog/zakonskog osnova zahtevao da se predmetna oprema za snimanje isključi”, da se novinari udalje i pri tome više puta uputio pretnje da će oštetiti snimateljsku opremu.

Pored toga, “Zakonom o komunalnoj policiji propisano je da je komunalni policajac dužan da pre provere identiteta obavesti lice čiji identitet proverava o razlozima provere identiteta”. Policajac Srđan Ilić je bez navođenja bilo kakvog razloga, ponašajući se drsko, “naredio“ novinarima da predaju lične karte komunalnim policajcima, a zatim neovlašćeno primenio fizičku silu prema Draganu Kujundžiću i Dobrici Veselinoviću, članovima ekipe Istinomera.

Sekretarijat NUNS-a
U Beogradu 30.09.2015.

Print Friendly, PDF & Email