Koalicija: Drastično nepoštovanje medijskih zakona u Baču

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja zahteva da opština Bač, zbog nezakonitog postupka, poništi konkurs za javno informisanje i odluku o dodeli sredstava, te da raspiše nov, uz striktno poštovanje Zakona o javnom informisanju i medijima i pratećih podzakonskih dokumenata

12. Sep 2015

Reading Time: 2 minutes

opstina bacKoalicija novinarskih i medijskih udruženja oštro protestuje zbog drastičnog nepoštovanja Zakona o javnom informisanju i medijima u opštini Bač prilikom realizacije lokalnog konkursa za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Protivno Zakonu, koji predviđa formiranje nezavisnih komisija za ocenjivanje predloga projekata koje čine nezavisni stručnjaci za medije i medijski radnici koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju, predsednik opštine Bač Dragan Stašević formirao je konkursnu komisiju koju su činili isključivo zaposleni u lokalnoj samoupravi i za koje ne postoji niti jedan dokaz da su kompetentni u ovoj oblasti.

Upozoravamo i na to da je celokupan postupak, od početka do kraja, bio nedovoljno transparentan, a da je Koalicija neophodne dokumente o dodeli sredstava i imenovanju komisije dobila tek uz pozivanje na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Koalicija će o ovom slučaju obavestiti Ministarstvo kulture i informisanja, uz zahtev da ono preduzme mere predviđene u slučaju nepoštovanja zakona, a smatra da bi ova lokalna samouprava, bez obzira na reakciju Ministarstva, morala poništiti ovaj konkurs, raspisati novi, i sprovesti ga striktno se pridržavajući zakonskih i podzakonskih akata.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, koju čine Udruženje novinara Srbije, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i Lokal pres, sa velikom pažnjom prati sprovođenje medijskih zakona na svim nivoima, ukazuje na nepravilnosti, ali i pruža stručnu podršku lokalnim samoupravama u ovom procesu.

Beograd/Novi Sad/Kragujevac, 12. 9. 2015.

Udruženje novinara Srbije (UNS)
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)
Asocijacija nezavisnih elektronskim medija (ANEM)
Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Local Press (LP)

Print Friendly, PDF & Email