Grad Zrenjanin da uskladi konkurs sa Zakonom

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja koju čine UNS, NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres traži od zrenjaninskih vlasti da konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja uskladi sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

11. Aug 2015

Reading Time: 2 minutes

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja koju čine UNS, NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres traži od zrenjaninskih vlasti da konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja uskladi sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Grad Zrenjanjin raspisao je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja putem elektronskih medija na teritoriji grada Zrenjanina u 2015. godini, u kome je pravo učešća, suprotno Zakonu o javnom informisanju i medijima, ograničio samo na elektronske medije i to one koji imaju sedište na teritoriji Grada Zrenjanina i čiji je program dostupan na teritoriji Grada u prethodnih 25 godina.

Pored toga, javni interes u oblasti javnog informisanja vezan je za praćenje aktivnosti organa lokalne vlasti, što je pogrešna percepcija javnog interesa iz člana 15. Zakona, a kriterijumi za dodelu sredstava su postavljeni diskriminatorno budući da favorizuju medije koji su imali informativne emisije u trajanju od 60 minuta i koji su uživo prenosili sednice lokalne skupštine.

Koalicija ukazuje da je medijsko praćenje aktivnosti lokalne samouprave samo jedan zanemarljivi segment javnog interesa, a ako služi isključivoj promociji lokalnih vlasti, uopšte ne može da se podvede pod javni interes iz člana 15. Zakona. Podsećamo da prenosi aktivnosti lokalnih vlasti, pa i lokalne skupštine nisu obaveza medija, a da se javni interes u oblasti javnog informisanja ogleda u proizvodnji medijskih sadržaja koji omogućavaju građanima pravovremeno, objektivno i nepristrasno informisanje o svim bitnim apsektima života u lokalnoj sredini.

Konkurs je u velikoj meri “podešen” da “javni interes” ostvari tako što će omogućiti tačno određenom mediju da prenosi aktivnosti lokalne vlasti. To je naročito evidentno u tome što konkurs traži elektronski medij, koji je registrovan u Zrenjaninu 25 godina i koji je do sada imao 60 minuta vesti svakodnevno i direktno prenosio “dešavanja o aktivnostima čiji su organizatori Skupština grada Zrenjanina i Gradsko veće grada Zrenjanina”.

Podsećamo da član 17. Zakona o javnom informisanju i medijima  predviđa obavezu organa javne vlasti da sredstva za ostvarivanje javnog interesa raspodele na osnovu sprovedenih javnih konkursa na osnovu principa o dodeli državne pomoći i zaštiti konkurencije, bez diskriminacije, a da  član 21. istog zakona propisuje da pravo učešća na konkursu ima svaki izdavač medija koji je upisan u registar medija i pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja (koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija).

Subjekti koji nemaju pravo da konkurišu su samo izdavači čiji mediji nisu upisani u registar, kao i oni koji se finansiraju iz javnih prihoda. Zato konkurs ne može svojim odredbama da uskraćuje medijima njihovo zakonsko pravo da konkurišu sa projektima. U tom smislu favorizovanje određenih medija na štetu drugih predstavlja direktno kršenje odredba citiranih članova Zakona.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja je o svim nepravilnostima konkursa obavestila i lokalnu vlast u Zrenjaninu i očekuje od nje da konkurs uskladi sa propisima.

Koalicija podseća da neće učestvovati u postupcima koji nisu u skladu sa propisima, te da neće predložiti kandidate za komisije u lokalnim samoupravama koje se ogluše o Zakon.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja će nakon monitoringa sprovedenih konkursa za projektno sufinansiranje medijskog sadržaja obavestiti Ministarstvo kulture i informisanja o svim uočenim nepravilnostima.

Medijska koalicija

Print Friendly, PDF & Email