Koalicija novinarskih i medijskih udruženja: Nezakonito rešenje Žagubice o sufinansiranju medijskih projekata

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, koju čine NUNS, UNS, NDNV, ANEM i Lokal pres, ukazuje da je odlukom o raspodeli sredstava na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u opštini Žagubica grubo prekršen Zakon o javnom informisanju i medijima i Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i traži od nadležnih da sve nepravilnosti u najkraćem roku otklone.

10. Jul 2015

Reading Time: < 1 minute

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, koju čine NUNS, UNS, NDNV, ANEM i Lokal pres, ukazuje da je odlukom o raspodeli sredstava na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u opštini Žagubica grubo prekršen Zakon o javnom informisanju i medijima i Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i traži od nadležnih da sve nepravilnosti u najkraćem roku otklone.

Zakonom i Pravilnikom predviđeno je da pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda. Opština Žagubica, rešenjem o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata, koje je potpisao predsednik opštine Safet Pavlović, čak 4 miliona dinara, ili dve trećine sredstava predviđenih za ovu namenu, dodelila je mediju koji se ne samo finansira iz javnih prihoda nego je i u posrednom vlasništvu opštine.

Naime, sredstva su dodeljena „Radio Homolju“, čiji je osnivač Kulturnо-prоsvеtni cеntаr „Јоvаn Šеrbаnоvić“, opštinska ustanova koja je, prema  poslednjem raspoloživom Informatoru na sajtu opštine, za 2013. godinu, iz budžeta Žagubice u toj godini finansirana sa 12,5 miliona dinara.

Koalicija ističe da je stručna komisija na javnom konkursu u Žagubici ocenjivala podnete projekte, ali da je od strane stručne službe opštine dovedena u zabludu da u slučaju “Radio Homolja” ne postoje zakonske prepreke za sufinansiranje tog projekta proizvodnje medijskih sadržaja.

Koalicija insistira na tome da se u Žagubici donese rešenje o raspodeli sredstava koje će biti u svemu u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.

Print Friendly, PDF & Email