Bečejski mozaik osuđen zbog pisma čitaoca

Viši sud u Novom Sadu nepravosnažno je osudio list Bečejski mozaik na kaznu od 75.000 dinara, uz obavezu da plati još oko 150.000 dinara sudskih troškova, za povredu časti, po tužbi sekretarke Udruženja gorana iz Bečeja Marije Miković.

25. May 2015

Reading Time: 2 minutes

becejski-mozaikViši sud u Novom Sadu nepravosnažno je osudio list Bečejski mozaik na kaznu od 75.000 dinara, uz obavezu da plati još oko 150.000 dinara sudskih troškova, za povredu časti, po tužbi sekretarke Udruženja gorana iz Bečeja Marije Miković.

Sudija Jasmina Alargić navela je u presudi da se usvaja tužba za povredu časti, dok se tužba za povredu ugleda tužilje odbacuje, jer činjenice pokazuju da joj ugled nije bio ugrožen.

U maju prošle godine isti sud i ista sudija bili su presudili u korist Bečejskog mozaika, odnosno tužba Marije Miković je bila odbačena kao neosnovana, jer je sud procenio da Bečejski mozaik nije povredio odredbe Zakona o informisanju.

Tada je bilo naloženo tužilji da Bečejskom mozaiku nadoknadi troškove postupka u ukupnom iznosu od oko 95.000 dinara.

Marija Miković se bila žalila na tu presudu, a Apelacioni sud je u septembru 2014. usvojio žalbu i vratio slučaj Višem sudu.

Mikovićeva je tužila Becejski mozaik zbog objavljenog pisma u kojem čitalac kritikuje rad i aktivnosti u Goranskom parku u Bečeju, koji je dat na upravljanje i održavanje Udruženju gorana.

U tom pismu čitalac je bio izneo svoj lični stav o seči drveća i rastinja u Goranskom parku, koja se dogodila u februaru 2013. godine.

Savet za štampu je u odluci od 27. februara prošle godine, jednoglasno zaključio da je u istom broju list omogućio i tužilji da na istoj stranici iznese svoje viđenje celog slučaja, te da Bečejski mozaik nije prekršio Kodeks novinara Srbije.

Pravni zastupnik Bečejskog mozaika Milan Đukić izrazio je čuđenje jer je sud u prvoj presudi uvažio odluku Saveta za štampu, da bi sada, u ponovljenom postupku, doneo presudu koja je drugačija od osluke Saveta za štampu.

“Nećemo se mešati u sudski postupak, ali se nadamo da će drugostepeni sud primeniti sve evropske standarde u oblasti javnog informisanja i standarde koji su vezani za Kodeks novinara Srbije”, rekao je Đukić za Autonomiju i dodao da je uveren da je Bečejski mozaik postupao u skladu sa profesionalnim standardima.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) kritikovalo je u septembru prošle godine odluku Apelacionog suda da se poništi presuda Višeg suda po kojoj je Bečejski mozaik oslobođen krivice.

NDNV je bio izrazio čuđenje da se jednom mediju sudi zbog pisma čitaoca i ocenio da je to napad na medijske slobode.

(Autonomija)

Print Friendly, PDF & Email