UNS: REM izrekao opomenu TV Pink

Regulatorno telo za elektronske medije (REM), po predstavci NUNS-a, izreklo je meru opomene TV Pink zbog kršenja odredbi Zakona o elektronskim medijima o zaštiti maloletnika u emisiji “Jutarnji program”.

29. Jan 2015

Reading Time: < 1 minute

Regulatorno telo za elektronske medije (REM), po predstavci NUNS-a, izreklo je meru opomene TV Pink zbog kršenja odredbi Zakona o elektronskim medijima o zaštiti maloletnika u emisiji “Jutarnji program”.

NUNS je u predstavci ukazao da je u jutarnjem programu TV Pink, 27. novembra 2014, objavljen intervju s majkom, uz puno otkrivanje identiteta (fotografija, ime i prezime, grad u kome živi), koja je svog supruga optužila za obljubu njihove troipogodišnje ćerke. Time je TV Pink, po oceni NUNS-a, prekršila Opšte obavezujuće upustvo ponašanja emitera (Kodeks ponašanja emitera) i Zakon o javnom informisanju.

U Opštem obavezujućem uputstvu o ponašanju emitera (Kodeks ponašanja emitera), u odeljku o zaštiti dece i omladine navodi se obaveza emitera “da posebno vodi računa o zaštiti dostojanstva i fizičkog i mentalnog zdravlja osobe koja je u pitanju”. Pored toga, “maloletno lice mora biti zaštićeno od eksplicitnog pojavljivanja u javnosti bilo da je žrtva ili počinilac nasilja ili drugog krivičnog dela. Emiteri su dužni da zaštite identitet maloletnika u takvim slučajevima.”

U delu Uputstva koji se odnosi na prikazivanje poroka, kriminala i uznemiravajućih pojava navodi se da se “ne sme manipulisati ljudskom patnjom i učiniti da žrtve, nastradali i njihove porodice ponovo budu izloženi patnji”.

NUNS smatra da je u pomenutoj emisiji prekršen i član 80 Zakona o javnom informisanju i medijima koji nalaže da se maloletnik “ne sme učiniti prepoznatljivim u informaciji koja može da povredi njegovo pravo ili interes”

Sekretarijat NUNS-a
Beograd, 29. januar 2015

Print Friendly, PDF & Email