Medijska pismenost

Medijska koalicija i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokrenuli su projekat u cilju jačanja i podrške

19. Oct 2014

Reading Time: 3 minutes

Medijska koalicija i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokrenuli su projekat u cilju jačanja i podrške demokratizaciji srpskog društva kroz promociju medijske pismenosti, i nezavisnog i odgovornog novinarstva.

medijska koalicija
Projekat Kampanja za medijsku pismenost ima za cilj da utvrdi kakva je percepcija medija i nivo razumevanja uloge medija i medijske kulture kod mlađe i starije populacije i da potom, kroz seriju aktivnosti, doprinese razvoju analitičkog pristupa medijskim sadržajima. Ciljne grupe projekta su podjednako srednjoškolci, profesori građanskog vaspitanja i novinari.

Dugoročno, cilj projekta je promovisanje kvalitetnog i odgovornog novinarstva kroz širenje svesti pre svega mladih konzumenata o neophodnosti kritičkog pristupa informacijama i odgovornoj proizvodnji medijskih sadržaja. Pored toga, poseban fokus biće stavljen na bezbednost i privatnost na internetu, a najpre pri korišćenju društvenih mreža.

Tokom 2013-2014 planirano je 25 događaja i to trinaest javnih debata, i po tri edukativne radionice za đake, profesore građanskog vaspitanja i novinare koji su pokazali interesovanje za ovu temu. Projekat će se fokusirati na osam gradova i opština.

Rad sa srednjoškolcima i profesorima

Radionice koje su namenjene srednjoškolcima imaju za cilj da razviju svest mladih o sigurnosti i privatnosti na društvenim mrežama, odgovornom onlajn postupanju (ponašanju) kao i da ih poduče načinima na koje mogu da iskoriste društvene mreže i nove medije za svoj rad u školi i u budućnosti, na fakultetu.

Pored novih medija, radionice i sama kampanja će se fokusirati i na važnost kritičke analize i konzumiranja sadržaja i u takozvanim tradicionalnim medijima, značaj odgovornog novinarstva ne samo za demokratski razvoj Srbije već i za razvoj budućih odgovornih građana zemlje.

Radionice koje su namenjene profesorima građanskog vaspitanja skoncentrisaće se na oruđa koja internet i novi mediji nude prilikom razvoja inovativnih metoda rada sa mladima, te izvora informacija i materijala za planiranje i sprovođenje časova, Pored toga, tema radionice će biti i opšta, a često nepoznata pravila korišćenja društvenih mreža koje profesori moraju da znaju kako bi blagovremeno i tačno informisali svoje đake. Izbor učesnika radionica zavisiće od interesovanja pojedinačnih škola, a planirano je da po jedna bude u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Rad sa novinarima

Pored rada sa profesorima građanskog vaspitanja i srednjoškolcima, projekat predviđa aktivnosti koje za ciljnu grupu imaju novinare. Koristeći rezultate istraživanja, projekat će se kroz tri radionice i otvaranje onlajn resurs centra fokusirati na unapređenje znanja novinara o korišćenju novih medija i onlajn oruđa u svom poslu. Pored toga, planirana je izrada Etičkog kodeksa onlajn novinarstva koja će se baviti gorućim etičkim pitanjima savremenog novinarstva i mini brošure za novinare o onlajn oruđima koje mogu da koriste u svom poslu.

Onlajn resurs centar

U januaru 2014. godine će biti otvoren veb sajt Onlajn resurs centar – mesto gde će profesori moći da nađu izvore materijala u planove časova o temama u vezi sa medijskoj pismenosti za časove građanskog vaspitanja, a srednjoškolci materijale koje će ih dodatno zainteresovati za prirodu i ulogu medija u njihovim životima. Novinari će na ovom sajtu moći da nađu najnovija onlajn oruđa koja mogu da koriste u svom poslu, kao i ideje kako da odgovorno koriste društvene mreže i internet za razvoj tema i proizvodnju tekstova od javnog interesa.

Medijska koalicija

Medijsku koaliciju čine Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Lokal pres i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Koalicija je formirana radi zagovaranja usvajanja i implementacije Medijske strategije i povećanja nezavisnosti medija i njihove zaštite od pritisaka.

usaidMedijska koalicija i Kampanja za medijsku pismenost podržane su bespovratnim sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj.

Više o projektu i rezultatima projekta poglajte na:

http://www.medijskapismenost.net/

Print Friendly, PDF & Email