NUNS: Navođenje etničkog porekla dece kršenje Kodeksa

NUNS najoštrije osuđuje način na koji su pojedini mediji izveštavali o smrti troje mališana poginulih u požaru u beogradskom naselju “Dr Ivan Ribar”, uporno ističući etničko poreklo dece

26. Sep 2014

Reading Time: < 1 minute

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) najoštrije osuđuje način na koji su pojedini mediji izveštavali o smrti troje mališana poginulih u požaru u beogradskom naselju “Dr Ivan Ribar”, uporno ističući etničko poreklo dece. NUNS smatra da je naglašavanje etničke pripadnosti irelevantno u prenošenju ove informacije.

Apelujemo, takođe, na kolege da se pridržavaju Etičkog kodeksa novinara Srbije, u kom eksplicitno stoji da novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i učiniće sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Podsećamo i da smernice Kodeksa jasno kažu da pripadnost određenoj etničkoj, političkoj, ideološkoj, ili nekoj drugoj grupi, kao i bračno stanje, versko opredeljenje, društveno poreklo, mogu da budu navedeni samo u slučajevima kada je taj podatak neophodan za puno razumevanje konteksta događaja o kojem se izveštava.

Sekretarijat NUNS-a
Beograd, 26. septembar 2014.

Print Friendly, PDF & Email