NUNS: RRA podržava “kristijanizaciju”

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) razočarano je o odlukom Republičke radio difuzne agencije o obustavi postupaka povodom predstavki povodom pojavljivanju Kristijana Golubovića u programima TV Pink, TV B92, TV Prva i TV Hepi.

02. Jun 2014

Reading Time: < 1 minute

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) razočarano je o odlukom Republičke radio difuzne agencije o obustavi postupaka povodom predstavki povodom pojavljivanju Kristijana Golubovića u programima TV Pink, TV B92, TV Prva i TV Hepi.

Savet RRA je zaključio da navedene televizija nisu povredile Zakon o radiodifuziji i Kodeks ponašanja emitera i da “pozitivni zakonski propisi garantuju punu slobodu govora za sve gradjane pod istim uslovima, te se činjenica da je neko lice osudjivano za krivična dela ne može automatski iskoristiti za umanjenje njegovih ljudskih prava”.

NUNS procenjuje da se pozivanjem na slobodu govora i umanjenje ljudskih prava ne može pravdati činjenica da se radi o osobi koja za sobom ima više teških krivičnih dela i koja je skoro pola života provela u zatvoru. Kontekstom u kojem je predstavljen Golubović, nacionalni emiteri su poslali su veoma opasne poruke, pre svega, mlađim generacijama, kojima se podgreva se nasilje i stvara lažna slika o posledicama bavljenja kriminalom.

NUNS poziva Savet RRA da u svom radu poštuje pravnu regulativu ali i da vodi računa o javnom interesu koji mora da bude iznad trenutnih komercijalnih interesa nacionalnih emitera.

Sekretarijat NUNS-a
U Beogradu 01. 04. 2012.

Print Friendly, PDF & Email