NUNS: UNS zaštitio “Politiku”

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) duboko žali zbog toga što Komisija za žalbe Saveta za štampu nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je list “Politika“, objavljivanjem teksta „Treći metak Branke Prpe“, 8. aprila 2014. godine, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

05. May 2014

Reading Time: 2 minutes

NUNSLOGO1Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) duboko žali zbog toga što Komisija za žalbe Saveta za štampu nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je list “Politika“, objavljivanjem teksta „Treći metak Branke Prpe“, 8. aprila 2014. godine, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. Ovakva odluka bitno narušava kredibilnost Saveta i dovodi u pitanje način na koji se donose odluke u tom telu.

Za odluku da je “Politika” prekršila odredbe Kodeksa glasalo je sedmoro članova Komisije za žalbe, dok su trojica bila protiv. Za odluku je bila potrebna dvotrećinska većina, ali nije ispunjen drugi uslov propisan pravilima rada Komisije – da “za” mora da glasa najmanje jedan predstavnik svakog od četiri osnivača Saveta i bar jedan predstavnik javnosti, zbog čega Komisija za žalbe nije mogla da donese odluku.

Stav većine nije mogao da bude pretočen u rešenje, jer je predstavnik Udruženja novinara Srbije (UNS) iskoristio ovu odredbu i praktično blokirao donošenje odluke.

Ne sporeći pravo na sopstveno mišljenje i stav prema objavljenom tekstu, NUNS smatra da je UNS, ovom prilikom, ne poštujući volju većine članova Komisije za žalbe, zapravo zaštitio list “Politika” čija je glavna i odgovorna urednica Ljiljana Smajlović ujedno i predsednica ovog udruženja, predsednica Upravnog odbora Saveta za štampu i članica Komisije za žalbe.

NUNS smatra da je Savet za štampu izuzetno važno samoreglatorno telo i da je nužno naći način da nastavi da radi. Smatramo, takođe, da ovaj slučaj pokazuje da bi bilo dobro ozbiljno razmotriti promene Statuta i Pravilnika o radu Komisije za žalbe kako bi se na najmanju moguću meru svela mogućnost da se ponove ovakve situacije.

Žalbu Savetu za štampu povodom teksta teksta „Treći metak Branke Prpe“, autora Ištvana Kaića, podneli su Vesna Pešić, Nikola Tomić, Vesna Mališić, Tamara Spaić, Branka Mihajlović, Branka Prpa i Vukašin Obradović, verujući da je “Politika”, objavljivanjem spornog teksta u štampanom i onlajn izdanju lista, prekršila Kodeks. novinara Srbije.

Sekretarijat NUNS-a
U Beogradu 05. maja 2014.

Print Friendly, PDF & Email