Publikacija LOKALNE SAMOUPRAVE U VOJVODINI NAKON IZBORA 2012. GODINE

Projekat “Mediji i lokalne samouprave” na jednom mestu je prikupio informacije o tome šta se dešavalo u vojvođanskim lokalnim samoupravama u periodu posle lokalnih izbora 2012. godine, prvo kroz formu proširenih vesti, a potom i kroz istraživačko-analitičke tekstove o svakoj lokalnoj vlasti ponaosob.

07. Apr 2014

Reading Time: 2 minutes

ZUZANA-KORICE3-1-208x300Publikacija LOKALNE SAMOUPRAVE U VOJVODINI NAKON IZBORA 2012. GODINE rezultat je analize novinarskog istraživanja u okviru projekta “Mediji i lokalne samouprave” koji je tokom 2012 i 2013. godine sprovodilo Nezavisno društvo novinara Vojvodine uz finansijsku podršku Rockefeller Brothers fondacije.

Projekat “Mediji i lokalne samouprave” na jednom mestu je prikupio informacije o tome šta se dešavalo u vojvođanskim lokalnim samoupravama u periodu posle lokalnih izbora 2012. godine, prvo kroz formu proširenih vesti, a potom i kroz istraživačko-analitičke tekstove o svakoj lokalnoj vlasti ponaosob.

Razvoj javnog mnjenja u lokalnim sredinama najbolji je pokazatelj stepena demokratizacije jednog društva. Iskustvo međutim kazuje da je rad lokalnih vlasti na području Srbije i AP Vojvodine nedovoljno transparentan. Javno mnjenje, ako uopšte i postoji, iskazuje se tek u naznakama. U pojedinim opštinama, recimo, ne postoje ni
mediji, bar ne profesionalni, pa čak ni novinari/dopisnici, što posledično dovodi do nemogućnosti razvoja kritičkog mišljenja i relevantne ocene uspešnosti rada lokalnih vlasti. U drugim pak sredinama lokalni mediji i novinari ne obavljaju, bar ne u dovoljnoj meri, funkciju kontrolora vlasti. Nažalost, upravo obrnuto – oni počesto služe tek za promociju te vlasti, ali i lokalnih moćnika.

Analiza koja je publikovana pre svega se zasnivala na istraživanju relacije između programa i predizbornih obećanja sa konkretnim potezima novih vlasti, ali se bavila i drugim aspektima rada lokalnih samouprava. Neizostavno, analizirali smo, ponekad i tragikomične, postizborne koalicione kombinacije, „upodobljavanja” i druge aktuelne političke i parapolitičke procese u neuobičajeno dugom periodu konstituisanja novih vlasti u opštinama i gradovima Vojvodine.

Publikacija koja je pred vama sistematizuje nalaze do kojih smo došli kroz istraživački proces, nudeći objedinjenu sliku stanja i tendencija u lokalnim samoupravama u AP Vojvodini, u periodu od izbora da kraja 2012. godine.

Prilozi o lokalnim samoupravama objavljeni su na portalu Autonomija (www.autonomija.info), kao i na sajtu www.najgradonacelnik.org.

Ukupno 17 novinara istraživača (Petar Klaić, Žana Majski, Darko Šper, Ranka Ivanoska, Slađana Gluščević,Dunja Popov, Norbert Šinković, Natalija Jakovljević, Aleksandar Vukovac, Tivadar Farago, Sava Majstorov, Nemanja Kranjc, Ivana Buš Jović, Ubava Đogo, Čaba Presburger,Maja Leđenac i Branislava Lovre) učestvovalo je u ovom projektu dok je analizu svih novinarskih istraživanja koja je objavljena u publikaciji uradila novinarka Žužana Serenčeš.

Preuzmite publikaciju u pdf formatu.

Print Friendly, PDF & Email