Prikrivena kontrola – ugrožavanje medija u Srbiji

BIRN (Balkan Investigative Reporting Network - BIRN), danas je predstavio javnosti izveštaj o ugrožavanju medija u Srbiji, o tzv. prikrivenoj kontroli (soft censorship)

01. Apr 2014

Reading Time: < 1 minute

birn logoBIRN (Balkan Investigative Reporting Network – BIRN), danas je predstavio javnosti izveštaj o ugrožavanju medija u Srbiji, o tzv. prikrivenoj kontroli (soft censorship) čiji su glavni zaključci sledeći:

  • Procene su da država učestvuje sa 23 DO 40 ODSTO REALNE VREDNOSTI UKUPNOG MARKETINŠKOG TRŽIŠTA
  • DIREKTNE SUBVENCIJE koje država daje medijima u svom vlasništvu ozbiljno NARUŠAVAJU SLOBODNU KONKURENCIJU NA TRŽIŠTU
  • DRŽAVNO OGLAŠAVANJE JE ARBITRARNO I NETRANSPARENTNO i lako se pretvara u mehanizam političkog pritiska na medije
  • DRŽAVNA POMOĆ MEDIJIMA treba da se pomeri na FINANSIRANJE PROJEKATA, posebno na sufinansiranje informativnih sadržaja
  • IZMENE ZAKONA O OGLAŠAVANJU treba da uključe KAZNE ZA DRŽAVNE ORGANE I FUNKCIONERE KOJI KRŠE ZABRANU KORIŠĆENJA JAVNIH FONDOVA za promociju individualnih ili posebnih političkih interesa

Istraživanje u celosti možete pročitati ovde.

Print Friendly, PDF & Email