Publikacija: Lokalne samouprave u Vojvodini na izmaku 2013. godine

Publikacija koja je pred vama, a koja je nastala kao produkt napora Nezavisnog društva novinara Vojvodine i njegovih saradnika predvođenih analitičarkom Žužanom Serenčeš, upravo pokušava da, kroz analizu stanja u 45 vojvođanskih opština tokom 2013. godine, odgovori na pitanje kuda mi kao društvo težimo.

17. Mar 2014

Reading Time: 2 minutes

Lokalne samouprave u Vojvodini na izmaku 2013 godineStanje na “lokalu” oduvek je bilo najbolji pokazatelj dometa jednog društva, stepena njegove demokratizacije, ekonomske razvijenosti i ostvarenja ljudskih prava. Tu su pojave, i negativne i pozitivne, mnogo vidljivije nego u prestonici, pogotovo u visokocentralizovanim zemljama kakva je Srbija. Čak se može reći da je, posmatrajući događanja u lokalnim samoupravama, mnogo lakše zaključiti kuda jedno društvo ide, da ne kažemo “srlja”.

Publikacija koja je pred vama, a koja je nastala kao produkt napora Nezavisnog društva novinara Vojvodine i njegovih saradnika predvođenih analitičarkom Žužanom Serenčeš, upravo pokušava da, kroz analizu stanja u 45 vojvođanskih opština tokom 2013. godine, odgovori na pitanje kuda mi kao društvo težimo. Čitajući ovaj zanimljiv analitički tekst, videćete da perspektive nisu sjajne, a da malo utehe nude, ne tako brojni, primeri “dobre prakse” u upravljanju.

Iskustvo kazuje da je rad lokalnih vlasti uglavnom netransparentan, da na lokalnom nivou u velikom broju slučajeva ne postoji ono što se naziva javno mnjenje. U pojedinim sredinama ne postoje ni mediji ni novinari, što posledično dovodi do nemogućnosti kritičkog mišljenja i relevantne ocene uspešnosti rada lokalnih vlasti.

U drugim, pak, lokalni mediji ne obavljaju svoju funkciju kontrolora rada lokalnih moćnika, već, nasuprot, služe za njihovu promociju. Svrha projekta “Mediji i lokalne samouprave”, koju je Nezavisno društvo novinara Vojvodine realizovalo uz podršku Rockefeller Brothers fondacije bila je, između ostalog, i da nadomesti te praznine.

Analiza je urađena na osnovu istraživačkog rada novinara NDNV-a na terenu. Njima nudimo veliku zahvalnost na predanosti. Na sajtovima www.najgradonacelnik.org i www.autonomija.info, objavljeno je 45 analitičko-istraživačkih tekstova o svakoj vojvođanskoj lokalnoj samoupravi ponaosob. No, nisu samo rezultati novinarskih istraživanja poslužili kao materijal za ovu publikaciju. NDNV je na adrese 45 lokalnih samouprava uputio, pozivajući se na Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja, anketu sastavljenu od 35 pitanja. U zadatom roku, uz mnogo napora i strpljenja, ponekad uz nesebičnu pomoć kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja, uspeli smo da prikupimo, manje ili više kvalitetne i precizne, odgovore od 40 gradova i opština. Dosledni da ne odgovore na naša pitanja ostale su vlasti Vršca, Titela, Odžaka i Bele Crkve, dok je Ada reagovala prosleđivanjem jednog broja linkova javnih preduzeća i obrazovnih i kulturnih ustanova i upućivanjem na informator o radu opštinske uprave. Ti linkovi ne pružaju odgovore na postavljena pitanja. U toku pripreme publikacija, a u saradnji sa Poverenikom, pokušavamo da dobijemo odgovore i od “ćutljivih” lokalnih samouprava.

I tokom 2012. godine tim novinara i urednika NDNV-a, takođe u saradnji sa Rockefeller Brothers fondacijom, analizirao je rad lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine. Ta godina je bila u znaku izbora, postizbornih turbulencija, ali i „upodobljavanja“ lokalnih sa republičkom vlašću, u senci formiranja nove republičke vlasti predvođene Srpskom naprednom strankom. Zabrinjavajuće je to što i tada veoma nepovoljna ekonomska situacija, i u lokalu i u celini, tokom ove godine ne pokazuje znake oporavka, a primetni su i mnogi retrogradni procesi. Slična konstatacija važi i za efikasnost i odgovornost rada, javnu etiku, socijalnu politiku, građansku participaciju, medijske slobode i drugo. Za razliku od prethodne godine, sada su vlasti formirane tokom izborne godine imale više vremena da se “iskažu”, pa je tako ova analiza sadržajnija primerima, kao što su to uostalom i istraživački tekstovi nastali u okviru realizacije projekta.

Publikaciju u celosti preuzmite ovde.

Print Friendly, PDF & Email