Kampanja za medijsku pismenost – Javna rasprava: Moć medija i mladi

Medijska koalicija u petak, 13. decembra organizuje javnu raspravu o neospornoj moći koju tradicionalni i novi mediji imaju nad vrednostima koje mladi Srbije usvajaju. Debata u Medija centru Beograd će se fokusirati na posledice ovog uticaja na proces demokratizacije društva Srbije i na to kako moć koju mediji i mladi imaju može biti iskorišćena za omogućavanje pozitivnih promena.

12. Dec 2013

Reading Time: 3 minutes

Medijska koalicija u petak, 13. decembra organizuje javnu raspravu o neospornoj moći koju tradicionalni i novi mediji imaju nad vrednostima koje mladi Srbije usvajaju. Debata u Medija centru Beograd će se fokusirati na posledice ovog uticaja na proces demokratizacije društva Srbije i na to kako moć koju mediji i mladi imaju može biti iskorišćena za omogućavanje pozitivnih promena.

Diskusija Moć medija i mladih će omogućiti razmenu mišljenja između mladih medijskih korisnika, proizvodjača medijskih sadržaja i stručnjaka. Govornici će predstaviti svoje stavove u vezi sa vrednostima koje mediji nameću i njihovoj svrsi, posle čega će reč biti data publici u kojoj će se naći srednjoškolci. Na taj način će im se dati prilika da kažu svoje mišljenje u vezi sa moći koju mediji imaju nad njima i njihovim vršnjacima i kakve promene oni žele da vide u medijima, kao i da postave pitanja direktno govornicima.

Javna  rasprava  pod nazivom Moć medija i mladi je četvrta u nizu od 12 planiranih događaja koji se organizuju u okviru Kampanje za medijsku pismenost Medijske koalicije koju podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) sa ciljem podizanja svesti javnosti o slobodnom i odgovornom novinarstvu i njegovoj važnosti za demokratizaciju društva.

Medijska koalicija je neformalno partnerstvo pet medijskih organizacija: Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV),  PU Asocijacije lokalnih nezavisnih medija Lokal pres i Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Tokom oktobra i novembra 2013. godine Biro za društvena istraživanja je sproveo istraživanje o medijskoj pismenosti u Srbiji.  U okviru istraživanja  na upitnike je odgovorilo 2453 učenika srednjih škola širom Srbije. Ovde navodimo neke od rezultata koji su nas zaintrigirali.

Učenici koji su učestvovali u ispitivanju smatraju da prepoznaju manipulaciju i da mediji utiču na način razmišljanja drugih u njihovoj okolini, ali da su oni sami na taj uticaj imuni. Čak 79% kažu da ne gledaju rijaliti programe, a ocenjuju uticaj svih medija kao relativno mali, dok je najuticajniji medij internet, zatim društvene mreže i televizija.

Tokom organizovanih fokus grupa, učenici su izrazili sledeće:

 • jednoglasno se slažu da je kvalitet medija nezadovoljavajuć
 • imaju utisak da mediji često „loše vesti“ sa namerom pišu nejasno, kako bi ostvarili privid informisanja, a razumevanje  je svedeno na minimum
 • misle da u Srbiji nema nezavisnih medija, kao ni medija koji bi smeo sve da objavi
 • Negativan uticaj medija vide u nametanju pogrešnih vrednosti mladima, posebno pridavanje pažnje tzv „starletama“ koje vide kao simbol decenijama poljuljanog vrednosnog sistema
 • Srednjoškolcima se ne sviđa kako su predstavljeni u medijima. Imaju utisak da se o njima piše samo ako dođe do neke tuče ili nesreće, dok se na njihov društveni i humanitarni aktivizam ne obraća pažnja

Ovi odgovori dobijeni tokom fokus grupa su ohrabrujući, međutim opšti zaključak istraživanja je da postoji privid medijske pismenosti kod učenika i profesora građanskog vaspitanja.

Pozivamo vas da nam se pridružite i kažete nam:

 • Da li su navedeni stavovi izrečeni tokom fokus grupa zaista samo mišljenja osvešćenih pojedinaca?  Kakvo je vaše iskustvo u komunikaciji sa njima?
 • Šta bi, po vašem mišljenju trebalo da budu aktivnosti Medijske koalicije u okviru Kampanje za medijsku pismenostNa šta treba da se skoncentrišemo tokom TV kampanje?
 • Šta očekujete od vaših profesora, škola, države?
 • … i sve ostalo što će nam pomoći da bolje razumemo vaše stavove, potrebe i zahteve.

Javna  diskusija Moć medija i mladi, Petak, 13. decembar 2013, 14:00 časova

Medija centar Beograd, Terazije 3, II sprat

Učesnici:

 • učenici beogradskih srednjih škola
 • Dragan Janjić,  potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije
 • Zoran Hamović, direktor izdavačke kuće CLIO
 • Gordana Predić, državna sekretarka, Ministarstvo kulture i informisanja
 • Maja Vukadinović, medijski analitičar, autor studije Zvezde supermarket kulture

KONTAKT:   Tamara Filipović Stevanović, koordinatorka Medijske koalicije ispred NUNS – a, tel: 066/8822 009, e-mejl: tamara.filipovic@nuns.rs

logo_NUNDNV_linija

Print Friendly, PDF & Email