Četrdeset deveti monitoring izveštaj ANEMa

Četrdeset deveti Monitoring Izveštaj uradio je stručni tim Pravnog odeljenja ANEM-a, advokatske kancelarije „Živković&Samardžić", u saradnji sa ANEM-om.

03. Dec 2013

Reading Time: 3 minutes

ANEMMEDIJSKA SCENA SRBIJE U OKTOBRU 2013.

Oktobar su obeležile personalne promene u nadležnom Ministarstvu kulture i informisanja – imenovanje novog pomoćnika ministra zaduženog za medije, koje predstavlja svojevrsno priznanje aktuelne vlasti svemu onome što je za promociju medijskih reformi u Srbiji učinila medijska zajednica, dok je sve ostalo bilo po starom, uključujući i odnos vlasti prema medijskim reformama – privrženost reformama na rečima, ali ne i na delima. Ovako autori u Zaključku Izveštaja ocenjuju situaciju u medijskom sektoru u ovom periodu.

Sloboda izražavanja – Pretnje i pritisci – Autori analiziraju tri slučaja: pretnje, otkaz i diskriminaciju kojima je bio izložen dopisnik „Blica” iz Aleksandrovca zbog izveštavanja o brojnim malverzacijama lokalne vlasti u Župi; sporne izjave potpredsednika Vlade Srbije i predsednika SNS-a o navodnoj pristrasnosti i neizbalansiranosti programa vojvođanskog Javnog servisa tokom predizborne kampanje za lokalne izbore u Vrbasu; najavu gradonačelnice Smedereva da će grad podneti tužbe protiv svih novinara koji su pisali o epidemiji u tom gradu u vreme manifestacije „Smederevska jesen”. U svakom od ovih slučajeva autori ukazuju o kojim povredama prava i sloboda novinara/medija je reč. U delu Sudski postupci autori se bave postupkom pred Višim sudom u Zrenjaninu po tužbi za naknadu štete koju je potpredsednik Skupštine Vojvodine Milivoje Vrebalov podneo protiv novinarke i glavnе urednicе „Novobečejskog informatora” Nevenе Subotić, povodom njenog teksta o primanjima Vrebalova; autori se bave i presudom Apelacionog suda u Beogradu u krivičnom postupku koji novinarka i urednica „Insajdera” Brankica Stanković vodi protiv navijača fudbalskog kluba „Partizan” zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti pretnjama koje su joj uputili tokom fudbalske utakmice Partizan – Šahtjor 2009. godine.

U delu Izveštaja – Monitoring implementacije postojećih propisa, autori se bave Zakonom o radiodifuziji, odnosno raspisivanjem novog konkursa RRA za izdavanje dozvole za emitovanje TV programa sa nacionalnom pokrivenošću, i ukazuju na materijalne nedostatke i kršenje procedure u ovom slučaju.

U delu Izveštaja – Monitoring procesa usvajanja novih zakona, autori se bave kontroverzama koje su izazvali Nacrt zakona o javnim medijskim servisima i Nacrt zakona o elektronskim medijima, kao i javnom raspravom o ovim nacrtima. Autori takođe ukazuju na razloge zbog kojih je važno da  Zakon o javnom informisanju i medijima, koji je odavno prošao javnu raspravu, bude usvojen do kraja ove godine.

Monitoring rada nadležnih organa – Rad regulatornih tela – Autori analiziraju Izveštaj RRA „Zaštita dece i omladine i označavanje programskih sadržaja kod nacionalnih emitera”, kao i mere za koje je u zaključku Izveštaja navedeno da ih treba doneti da bi se uočeni nedostaci u ovoj oblasti ispravili – autori ukazuju na opasnost od preregulacije i konfuzije koje bi neke od tih mera mogle izazvati u praksi; autori analiziraju i dva interesantna slučaja koje je razmatrala Komisija za žalbe Saveta za štampu a odnose se na pitanje prava na privatnost javnih ličnosti/nosilaca javnih funkcija i povrede tog prava u medijskom izveštavanju. Rad državnih organa– Autori razmatraju personalne promene u sektoru za medije Ministarstva kulture i informisanja i zadatke i izazove s kojima je suočen novi pomoćnik ministra zadužen za medije; autori su se bavili i radom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a u vezi sa njegovom reakcijom na dopis MUP-a kojim je to ministarstvo sve informacije i podatke o eksplanatornom skriningu za pregovaračko poglavlje 24 označilo kao „službenu tajnu” u narednih godinu dana, navodeći da se kao takvi ne smeju činiti dostupnim sredstvima javnog informisanja i trećim licima i pravdajući sve to navodnim zahtevom Evropske komisije.

Proces digitalizacije – Autori se bave usvojenim Pravilnikom o utvrđivanju Plana raspodele radiofrekvencija/lokacija, razlozima i posledicama kašnjenja njegovog donošenja, kao i značajem Plana raspodele za ubrzanje procesa digitalizacije, ali ukazuju i na druge uslove koji moraju biti zadovoljeni da bi taj proces bio okončan u najavljenim rokovima.

Proces privatizacije – Autori ukazuju na uzroke i ozbiljne posledice odlaganja završetka privatizacije medija na opstanak lokalnih i regionalnih medija.

Više informacija na sajtu ANEM-a

Print Friendly, PDF & Email