Konkurs Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Smart kolektiva i Erste banke

KONKURS za najbolji medijski prilog o preduzetništvu mladih u Srbiji u periodu od 1. decembra 2013. do 1. oktobra 2014. godine

20. Dec 2013

Reading Time: 2 minutes

Poštovane koleginice i kolege,

TIM ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANjE I SMANJENJE SIROMAŠTVA VLADE REPUBLIKE SRBIJE, SMART KOLEKTIV I ERSTE BANKA RASPISUJU KONKURS ZA NOVINARE

za najbolji medijski prilog o preduzetništvu mladih u Srbiji u periodu od 1. decembra 2013. do 1. oktobra 2014. godine.

Konkurs je otvoren za sve novinare štampanih i elektronskih medija registrovanih na teritoriji Republike Srbije.

Nagrade će se dodeljivati za priloge u četiri kategorije:

  1. Najbolji televizijski izveštaj (TV stanice, nezavisne produkcije, agencije)
  2. Najbolji radijski prilog
  3. Najbolji novinski izveštaj (dnevna i periodična štampa, agencije)
  4. Najbolji rad objavljen na Internetu (stranica na društvenim mrežama, interaktivni medijski sadržaj, blog, kviz, aplikacije, igrica…)

Radovi prispeli na konkurs moraju da budu objavljeni/emitovani na nekom od medija u Republici Srbiji u periodu od 1. decembra 2013. do 1. oktobra 2014. godine.

Radovi treba da se predaju u tri istovetna primeraka (fotokopije ili skenirani tekst, odnosno video zapisi u MP3 ili DVD formatu).

Svaki novinar može da konkuriše samo jednim novinarskim radom, bilo da ga prijavi sam ili ga nominuju profesionalna novinarska udruženja ili matična redakcija. Novinari koji rade u različitim medijima mogu konkurisati u više kategorija, ali sa različitim radovima.

Radovi koji su nagrađeni na drugim konkursima u periodu trajanja ovog, neće biti u konkurenciji za nagrade.

Rok za podnošenje novinarskih radova je 15. oktobar 2014. godine. U prilogu dostaviti podatke sa punim imenom i prezimenom autora, kontakt telefonom, elektronskom adresom, imenom i adresom medijske kuće u kojoj radi i datumom kada je rad objavljen.

Radove poslati na adresu:
Smart kolektiv
Za NOVINARSKU NAGRADU
Svetozara Markovića 42a
11000 Beograd

Žiri, u čijem sastavu će biti predstavnici organizatora kao i novinarskih udruženja, proglasiće po jednog dobitnika nagrade u svakoj od navedenih kategorija u novembru 2014. godine.

Nagrada je radno-studijska poseta Briselu, gde će svaki od pobednika imati priliku da se susretne sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropskog parlamenta i tokom poseta pripremi izveštaje koje će objaviti u svom mediju.

Konkurs je objavljen na sajtovima Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Smart kolektiva i Erste banke.

Print Friendly, PDF & Email