Savet za štampu: Blic prekršio Kodeks novinara

Komisija za žalbe Saveta za štampu odlučila je da je list "Blic" prekršio Kodeks novinara objavljivanjem teksta "Sudije čašćavaju kolege milionima", saopštio je danas Savet.

08. Nov 2013

Reading Time: 2 minutes

Komisija za žalbe Saveta za štampu odlučila je da je list “Blic” prekršio Kodeks novinara objavljivanjem teksta “Sudije čašćavaju kolege milionima”, saopštio je danas Savet.

Tekst, objavljen 13. oktobra u okviru nedeljne “Teme dana”, odnosi se na brzinu rešavanja sporova koje za nadoknadu štete vode sudije razrešene poništenim odlukama Visokog saveta sudstva, a Dragana Boljević je jedna od sudija koji se pominju u tekstu.

Ona je Savetu za štampu podnela žalbu zbog, kako je navela, neistinitih navoda, načina na koji su ti navodi predstavljeni u delu teksta koji se odnosi na nju, kao i zbog neobjavljivanja njenog odgovora na tekst.

Savet je naveo da redakcija “Blica” nije postupila u skladu sa profesionalnim standardima kada je reč o objavljivanju infomacija o odluci Visokog saveta sudstva kojom Dragana Boljević nije reizabrana za sudiju.

“Reč je o dokumentu koji je poništen odlukom Ustavnog suda i, prema tome, praktično ne postoji, pa se novinar ne može na njega pozivati, niti koristii za tekst informacije koje sadrži nevažeći dokument. Tim pre što nigde u tekstu nije jasno naznačeno da je reč o odluci koja je poništena”, naveo je Savet.

Komisija Saveta je ocenila i da u tekstu nije navedno da je Dragana Boljević tražila nadoknadu za duševnu bol, ali je informacija o tome da joj je dosuđen izvestan novčani iznos, bez dodatnog objašnjenja da je reč zapravo o razlici plate za period u kojem nije primala punu, ili opšte nije primala platu, stavljena u takav kontekst da se čitalac navodi na zaključak da je upravo dobila novac duševni bol.

Komisija je ocenila i da odgovor Dragane Boljević u štampanom izdanju nije blagovremeno objavljen, sedma dana nakon objavljivanja teksta i da nije ispunilo svrhu.

“Redakcija je imala obavezu da demanti objavi i u onlajn izdanju, tim pre što je tekst imao veliki broj ‘šerova’ i izazvao brojne, po podnosioca žalbe nepovoljne, komentare”, naveo je Savet. Komisija je zbog svega toga jednoglasno odlučila da je “Blic” prekršio Kodeks novinara objavljivanjem spornog teksta i neodgovarajućim objavljivanjem odgovora podnosioca žalbe i naložila listu da objavi odluku Komisije Saveta za štampu.

Blic

Print Friendly, PDF & Email