OKRUGLI STO: Antitotalitarni diskurs u funkciji diskreditacije levice

Alternativna Kulturna Organizacija (AKO) iz Novog Sada će sutra, u subotu 23. novembra 2013., u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine (Zmaj Jovina 3/1, Novi Sad) održati okrugli sto na temu:

22. Nov 2013

Reading Time: < 1 minute

plakatAlternativna Kulturna Organizacija (AKO) iz Novog Sada će sutra, u subotu 23. novembra 2013., u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine (Zmaj Jovina 3/1, Novi Sad) održati okrugli sto na temu:

Antitotalitarni diskurs u funkciji diskreditacije levice

Na okruglom stolu će govoriti:

  • Alpar Lošonc, profesor filozofije (Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Filozofski fakultet u Segedinu).
  • Ivica Mladenović, sociolog i urednik časopisa „Novi plamen“.
  • Olga Manojlović-Pintar, istoričarka (Institut za noviju istoriju Srbije)
  • Jernej Kosi, istoričar
  • Dinko Kreho, nezavisni istraživač
  • Olivera Milosavljević, profesorica istorije (Filozofski fakultet u Beogradu)
  • Milan Radanović, nezavisni istraživač

Moderator okruglog stola je Nebojša Milikić.

Izlagači će pokušati da odgovore na pitanja o pojmu totalitarizma, njegovim korenima, društveno-političkim okolnostima u kojima se antitotalitarni narativ razvijao i aktuelnoj ideološkoj funkciji ovog narativa u postsocijalističkim društvima istočne Evrope.

Na okruglom stolu će biti reči o antiegalitarnim korenima teorija o totalitarizmu i kritici pojma – totalitarizam; o polemikama vezanim za pojam totalitarizma unutar francuske naučne zajednice; o antitotalitarnim tezama u revizionističkoj istoriografiji Slovenije; o manifestovanju antitotalitarnog diskursa u savremenoj književnoj produkciji Bosne i Hercegovine; o korenima i rasprostranjenosti antitotalitarnih ideja u Francuskoj; o muzealizaciji antitotalitarizma u istočnoj Evropi u cilju izjednačavanja istorijskog iskustva socijalizma i fašizma; o neutemeljenosti antitotalitarnih narativa u pogledu SFRJ; o antikomunizmu kao poželjnom političkom obrascu proevropskih partija u Srbiji.

Pozivamo vas daprisustvujete i izveštavate!
Više informacija: Najava-okrugli sto Stigma totalitarizma.

Print Friendly, PDF & Email